Recent Submissions

 • Standardní ozvučnice - laboratorní přípravek 

  Hodinka, Tomáš
  Cílem této práce byl návrh a konstrukce normovaného laboratorního přípravku pro přesné měření reproduktorů, standardní ozvučnice – přepážky. Standardní ozvučnice je obdélníková deska, do které je umístěn reproduktor (mimo ...
 • Univerzální pasivní kmitočtová výhybka - laboratorní přípravek 

  Pacek, Dominik
  Cílem této práce je teoreticky nastínit problematiku návrhu pasivní reproduktorové výhybky v kontextu návrhu reproduktorové soustavy a její řešení za použití reálných součástek. Praktická část práce se zabývá návrhem ...
 • Aplikovaná kryptografie v IoT 

  Ilyushchenkov, Maxim
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti v systémech IoT. V práci je popsána architektura IoT, jak zajistit její bezpečnost a různé typy útoků na zařízení IoT. Následně je popsána ochrana osobních údajů IoT a řešení pro ...
 • Efekt tremolo s vysokým rozsahem modulační frekvence 

  Pazdera, Michal
  V této práci jsou popsány možnosti návrhu částí dynamického zvukového efektu typu „tremolo“ včetně jeho samotné realizace, a to pro velké rozsahy modulační frekvence, tzn. od několika setin po stovky hertzů, včetně možností ...
 • Monitorování mitochondrií v živých buňkách s využitím fluorescenčních metod 

  Taliánová, Eliška
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu monitorování mitochondrií a hodnocení jejich aktivity. Je zde stručně rozebrána stavba a funkce buněčných mitochondrií. Obsahuje výčet běžně dostupných fluorescenčních barviv. Zkoumá ...
 • Zpětná vazba pro aktivní protézu horní končetiny 

  Trajlinek, Jan
  Tato práce se zabývá řešením zpětné vazby pro aktivní protézy s cílem se co nejvíce přiblížit biologickému somatosenzorickému systému, a zároveň, co nejméně omezovat pacienta a aby poskytovala co nejvíce užitečných informací ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky teorie barev 

  Koroleva, Anfisa
  Daná bakalářská práce se zabývá problematikou interpretace barev a barevných obrazů v počítačové grafice. Konkrétně je práce zaměřena na vývoj jednoduchých webových aplikací – appletů, které budou sloužit pro interaktivní ...
 • Dynamická vertikalizace 

  Ladický, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a konstrukci snímače náklonu dynamického vertikalizátoru. Práce obsahuje popis vertikalizátoru, snímacích komponent a programovatelných desek, které slouží ke komunikaci s počítačem a ...
 • Laboratorní úloha - EDFA zesilovač 

  Mahút, Michal
  Bakalárska práca detailne opisuje návrh EDFA optického zosilňovača pozostávajúci z výberu vhodných komponentov, ich zapojenia a programového riešenia. Súčasťou práce je teoretický rozbor problematiky optických vlákien, ...
 • Systém automatizovaného zavírání na základě světelných podmínek 

  Hajný, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaných dvířek na základě světelných podmínek. Jako hlavní výpočetní jednotka je použit modul ESP32. Výsledný návrh se skládá z napájecí části a výpočetní části. V ...
 • Segmentace meziobratlové ploténky v obrazových datech 

  Meloun, Jan
  Práce je zaměřena na segmentaci meziobratlových plotének v obrazových datech z dvou medicínských zobrazovacích modalit - výpočetní tomografie (CT) a zobrazovaní pomocí magnetické rezonance (MRI). Teoretický úvod práce se ...
 • Synchronizace a praktické využití izokinetického dynamometru s jednotkou povrchové elektromyografie 

  Špaková, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom na riešenie synchronizácie izokinetického dynamometru s jednotkou povrchovej elektromyografie, a následne samotnou realizáciou ich synchronizácie. Ide o prístroje radené do diagnostickej ...
 • Elektronická vizitka/cenovka s bezdrátovou komunikací 

  Sirůček, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronické vizitky, přenosného zobrazovacího zařízení, na které se budou zobrazovat údaje o nositeli (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail). Nároky jsou kladeny na dlouhodobou výdrž ...
 • Predikce a analýza dopravní situace pomocí metod strojoveho učení 

  Jašek, Filip
  Tato semestrální/bakalářská práce pojednává o algoritmech a matematických aparátech, které strojové učení využívá. Nedílnou součástí práce je regresivní a klasifikační problematika, která se soustřeďuje na hledání optimálních ...
 • Bezdrátový sběr dat z Bosch XDK v LabVIEW 

  Hlaváč, Martin
  Práce popisuje zařízení Bosch XDK 110 a možnosti bezdrátové komunikace s ním v programovacím prostředí LabVIEW. Podrobně je rozebráno rozhraní Bluetooth Low Energy, kdy je využit USB dongle z důvodu nekompatibility tohoto ...
 • Využití programovatelného logického automatu ve výuce elektrických pohonů 

  Malý, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje jazykům používaných pro programování PLC. Tyto jazyky jsou rozděleny na grafické a textové. Do grafických jazyků patří jazyk příčkového diagramu a jazyk ...
 • Laboratorní přípravek pro studium oscilátorů s postupně posouvanou fází 

  Hudec, Marek
  V tejto práci sa venujem návrhu laboratórneho prípravku pre štúdium oscilátorov s postupne posúvanou fázou. V prvej časti práce sa nachádza teoretický rozbor danej problematiky. Laboratórny prípravok bude obsahovať dva ...
 • Predikce atmosférické turbulence 

  Sloboda, Šimon
  Cílem této práce je prozkoumání teoretických znalostí týkajících se strukturního parametru indexu lomu a modelů pro jeho výpočet a predikci. Na základě dat stažených z meteorologických služeb byla vyhodnocena přesnost ...
 • "E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií 

  Tichý, Martin
  S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení ...
 • Rojové létání dronů 

  Kolísek, Josef
  Tato práce pojednává o problematice rojového létání dronů a jeho využití v praxi. Jedná se o propojení více řídících jednotek bezpilotních letounů a jejich následné koordinaci ve vzduchu. Práce je rozdělena na teoretickou ...

View more