Now showing items 1-20 of 381

 • Legendreova ortogonální báze a její využití pro získání spektra signálů 

  Mesárošová, Michaela
  Práca sa zameriava na možnosti využitia Legendreovych polynómov za účelom získavania spektra signálov. Skúma ich vlastnosti v časovej a frekvenčnej doméne, akými sú napríklad spôsoby generovania, poloha koreňov a ortogonalita. ...
 • Sci-fi a předpověď technologií, minulost a současnost 

  Skorobogatova, Margarita
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů ...
 • Dialekty angličtiny v počítačových hrách 

  Opanasiuk, Yevhenii
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou anglických dialektů, které se objevují ve videohrách. Jejím cílem je analyzovat použití různých dialektů v sérii her Grand Theft Auto. Teoretická část je zaměřena na poskytnutí ...
 • Návrh topologie distribuovaného řídicího systému pro domácí automatizaci využívajícího technologie IoT 

  Mokrejš, Jakub
  Bakalářská práce vymezuje koncepci internetu věcí, chytré domácnosti a distribuovaného řídícího systému, poskytuje přehled komunikačních protokolů a služeb chytré domácnosti a následně diskutuje autorův vlastní návrh ...
 • Vesmírné mise na Merkur 

  Novák, Jakub
  Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v lokalitě Olomouc 

  Juřička, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá seznámením s komponenty fotovoltaického systému a vytvořením specifického fotovoltaického systému, instalovaného na rodinném domě nacházejícího se severně od Olomouce. Systém je navržen pro splnění ...
 • Demontáž a montáž BGA pouzder na zařízeních s nucenou konvekcí 

  Dundr, Jakub
  Tato bakalářská práce se soustředí na vysvětlení problematiky pouzdření, konstrukci pouzder BGA a následných opravárenských procesů, které lze pro tato pouzdra zvolit. Práce dále zahrnuje vysvětlení fyzikálních principů ...
 • Bateriový monitorovací systém pro Formuli Student 

  Macko, Maroš
  Táto práca sa zaoberá správou batérie pre monopost Formula Student. Súčasť práce je návrh a implementácia tohoto monitorovacieho systému. Systém používa distribuovanú topológiu, je rozdelený na riadiaci subsystém a podradené. ...
 • Příprava elektrod Li-S baterií s použitím inverzně vulkanizované síry 

  Trochta, David
  Práce se zabývá studiem lithno-sírových baterií, které jsou perspektivní z hlediska jejich vysoké teoretické kapacity a nízkého ekologického dopadu. Místo elementární síry, která je nejčastějším elektroaktivním materiálem ...
 • Prototyp vstřikovacího lisu 

  Cikryt, Adam
  Tato práce se věnuje návrhu prototypu vstřikovacího lisu pro firmu Elzaco s.r.o. V práci je rozebrán vstřikovací lis na jednotlivé komponenty a je popsána jejich funkčnost a jejich důležité parametry. Na základě rozboru a ...
 • ERP systém pro projekt Barman a jeho propojení s MES 

  Konrád, Jan
  Tato bakalářská práce zkoumá základy moderního řízení výroby v podnicích s využitím celopodnikových informačních systému. Konkrétněji využití systému ERP a jeho vztah k MES. V první části práce jsou rozebrány základní pojmy ...
 • Bezkontaktní měření rychlosti 

  Opletal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá navržením systému pro Bezkontaktní měření rychlosti pohybu papíru. Nejdříve jsou popsány základy zpracování obrazu a analýzy pohybu objektů v obraze. Následně je rozebrán celý postup od výběru ...
 • Bezdrátový sběr dat z Bosch XDK v LabVIEW 

  Hlaváč, Martin
  Práce pojednává o tom, co je to XDK 110, jaké jsou jeho snímače, jejich vlastnosti a jakými komunikačními rozhraními lze se zařízením komunikovat. Jelikož XDK 110 umožňuje komunikaci pomocí Bluetooth Low Energy (BLE), jsou ...
 • Měření pH 

  Žatečka, František
  Tato bakalářská práce pojednává o principech měření pH se zaměřením na měření v betonu. Úplným začátkem práce je popsání základních principů měření. Na těchto základech byla vypracována rešerše metod pro měření pH v betonu. ...
 • Detekce a mitigace kybernetických útoků v lokálních sítích 

  Racka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na detekci a mitigaci záplavových útoků v lokálních sítích. Práce se dá rozdělit na dvě části. V teoretické části jsou rozebrány nejprve záplavové útoky. Dále je do hloubky probrána problematika ...
 • Analýza nových technologií zobrazených v seriálu Black Mirror/Černé zrcadlo a jejich dopadu na společnost 

  Kaplan, Miloslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis robotů a sociálních sítí z vybraných epizod seriálu Black Mirror. Stručně se zabývá popisem děje a poselstvím jednotlivých dílů. U každé vybrané epizody se zejména zaměřuje na ...
 • Využití programovatelných logických automatů ve výuce 

  Fojtášek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na programovatelné logické automaty ve výuce. Tato bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá historií, technickým vybavením a přednostmi těchto automatů. V druhé ...
 • Automatické získávání hodnot z měřidel bez komunikačního rozhraní 

  Dohnálek, Martin
  Práce se zabývá problematikou optického rozpoznávání znaků z displejů měřicích přístrojů bez komunikačního rozhraní. Tím by bylo umožněno provádět automatizovaná měření i na levnějších a starších přístrojích, které nedisponují ...
 • Vývoj metody svařování elektrickým výbojem na kombinaci tenkovrstvých a tlustovrstvých struktur 

  Hruška, Andrej
  Táto bakalárska práca sa na začiatku zaoberá rôznymi metódami pripojenia vývodov na hrubé a tenké vrstvy. Jednou z metód, na ktorú je táto práca najviac zameraná je metóda pripojenia vývodov zváraním elektrickým výbojom. ...
 • Studium degradace Li-ion akumulátorů pomocí elektrochemických a dalších nedestruktivních metod 

  Gavalierová, Veronika
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium degradácie Li-iontových článkoch, za použitia nedeštruktívnych metód. V teoretickej časti je obsiahnutá základná problematika danej technológie, základné pojmy a poznatky. Ďalej ...