Now showing items 1-20 of 381

 • 3D tištěná anténa s dielektrickou čočkou pro charakterizaci materiálů metodou ve volném prostoru 

  Horník, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnosti realizace měřicího pracoviště pro charakterizaci permitivity materiálů ve volném prostoru. Součástí pracoviště jsou dvě trychtýřové antény a dvě dielektrické čočky vsazené do ...
 • Aktuální trendy ve výzkumu a výrobě jaderného paliva 

  Bílý, Lukáš
  V mojí bakalářské práci řeším využití pokročilých jaderných paliv v jaderných elektrárnách, která jsou odolná proti případným nehodám. Moje práce se zaměřuje především na inovaci pokrytí paliva. Cílem bylo vybrat několik ...
 • Akumulátorový blok pro elektrickou sekačku 

  Kaláb, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro elektrickou sekačku. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením NCR18650A, které jsou zapojeny sérioparalelně. ...
 • Ambientně řízený ovladač LED pásků 

  Krivý, Ladislav
  Ak je v miestnosti nainštalovaný väčší počet LED pásikov, individuálne ovládanie jednotlivých svetiel si vyžaduje viacero stmievačov a komplexnú inštaláciu, spoločné ovládanie zasa neposkytuje používateľovi dostatočnú ...
 • Analýza akustických vlastností inovovaných materiálů na bázi dřeva 

  Svojanovský, Jan
  Obsahem práce je zkoumání inovačních materiálů na bázi dřeva z akustického hle-diska, tedy vliv vnitřní struktury daného dřevěného materiálu na veličiny jako rychlost šíření zvuku, jeho akustický odpor nebo na jeho akustickou ...
 • Analýza možných hrozeb na starou verzi OS Linux 

  Chovancová, Emília
  Bakalárska práca sa sústreďuje na bezpečnostný aspekt staršej verzie operačného systému Linux. Dokument je rozdelený na teoretickú časť, ktorá obsahuje opis operačného systému, jadra, GNU/LINUX a Linux operačného systému. ...
 • Analýza nových technologií zobrazených v seriálu Black Mirror/Černé zrcadlo a jejich dopadu na společnost 

  Kaplan, Miloslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis robotů a sociálních sítí z vybraných epizod seriálu Black Mirror. Stručně se zabývá popisem děje a poselstvím jednotlivých dílů. U každé vybrané epizody se zejména zaměřuje na ...
 • Analýza spekter činelů a jejich časových průběhů 

  Adamják, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem idiofonů, popisem měřícího řetězce, a analýzou spektra a časového průběhu naměřených vzorků. Na základě spektrální analýzy byly zhodnoceny jednotlivé parametry a vlivy na zvuk činelů, ...
 • Analýza spektra zobcových fléten z různých materiálů i s dalšími odlišnými parametry 

  Kaplan, Václav
  V této práci jsou zkoumány jevy a vlastnosti, které ovlivňují samotný vznik tónu v zobcové flétně a také následný charakter frekvenčního spektra. Patří sem rozměry, materiál a mechanické vlastnosti. Je hodnoceno několik ...
 • Analýza vnímání souzvuků v prostoru s různým dozvukem 

  Adamkovičová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou subjektívneho vnímania súzvukov v priestoroch s rôznymi parametrami dozvuku. Na 32 vzoriek vymodelovaných pomocou aditívnej syntézy alebo samplov reálnych nástrojov bol použitý ...
 • Analýza vnímání výšek v závislosti na spektru 

  Slávik, Martin
  Tato práce se zabývá výzkumem vlivu jednotlivých harmonických složek na vjem výšky zvuku. Jako součást práce vznikl dotazník na webové stránce www.analyzavyšek.9e.cz, kde jednotlivý respondenti vyplňovali poslechový test ...
 • Analýza využití plovoucích FV elektráren v České republice 

  Al Halabi, Enas
  Tato práce se zabývá technologií plovoucí fotovoltaiky, její strukturou, komponenty, vhodnými vodními plochami, výhodami a výzvami. Dále poskytuje přehled na její historie plovoucích elektráren a jejich nasazení na světě. ...
 • Aplikace na platformě Android určená k identifikaci zařízení IoT 

  Procházka, Michal
  The bachelor thesis focuses on a problem of detecting and identifying devices on a localnetwork. An overview of available tools for detecting devices on the local network ispresented in this thesis. The tools that are found ...
 • Aplikovaná kryptografie v IoT 

  Ilyushchenkov, Maxim
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti v systémech IoT. V práci je popsána architektura IoT, jak zajistit její bezpečnost a různé typy útoků na zařízení IoT. Následně je popsána ochrana osobních údajů IoT a řešení pro ...
 • Aplikovaná kryptografie v IoT 

  Ilyushchenkov, Maxim
  Bakalářská práce je věnována bezpečnosti v systémech IoT. V práci je popsána architektura IoT, jak zajistit její bezpečnost a různé typy útoků na zařízení IoT. Následně je popsána ochrana osobních údajů IoT a řešení pro ...
 • Audiokodeky a testy pro zhodnocení jejich poslechové kvality 

  Hudec, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá audio kodekmi a testami pre zhodnotenie ich posluchovej kvality. Práca ponúka popis vlastností ľudského sluchu, stručný úvod do problematiky audio kódovania, kompresie zvukových dát a posluchových ...
 • Automatická detekce mikrokalcifikací v mamografických snímcích 

  Hývlová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí mikrokalcifikací v mamografických snímcích. V úvodu je rozebrána souvislost jejich přítomnosti se vznikem rakoviny prsu, princip mamografie a standard DICOM využívaný v radiologii. ...
 • Automatická detekce štěkajících psů podle zvukového signálu 

  Káčer, Kamil
  Táto práca sa zaoberá detekciou psieho štekotu spomedzi iných zvukov. Takisto práca obsahuje niektoré postupy iných autorov a je určená minimálna dĺžka psieho štekotu pre správnu detekciu. Postupy pracujú s príznakmi z ...
 • Automatické měření spektra LED 

  Žabka, Jindřich
  Teoretická část práce seznamuje se světelnými zdroji. Je zde zkoumán princip vzniku světla v těchto zdrojích, základní radiometrické a fotometrické veličiny, podle kterých se jednotlivé zdroje posuzují a jejich provozní ...
 • Automatické měření spektra LED 

  Žabka, Jindřich
  Teoretická část práce seznamuje se světelnými zdroji. Je zde zkoumán princip vzniku světla v těchto zdrojích, základní radiometrické a fotometrické veličiny, podle kterých se jednotlivé zdroje posuzují a jejich provozní ...