Show simple item record

Design of a movable lift for passenger cars

dc.contributor.advisorOtipka, Václavcs
dc.contributor.authorČešpiva, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2021-06-16T06:54:38Z
dc.date.available2021-06-16T06:54:38Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationČEŠPIVA, Z. Konstrukční návrh přemístitelného zvedáku pro osobní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other131882cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197628
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem přemístitelného zvedáku pro osobní automobily. Automobilních zvedáků máme v dnešní době nepřeberné množství, a tak se rešeršní část zaměřila na jejich základní rozdělení. Mezi hlavní cíle práce patří vlastní návrh přemístitelného zvedáku, který je následně podroben pevnostním výpočtům. Po těchto výpočtech je možné konstatovat, že navržený zvedák vyhovuje z hlediska bezpečnosti. K výstupům této práce patří i výkresová dokumentace sestavy a zvolených součástí zvedáku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a movable lift for passenger cars. Now we have a great deal of lifts for cars, so the research part focused on their basic division. The main parts of the work include the design of a movable lift, which is then subjected to strength calculations. After these calculations, it can be stated that the designed lift is suitable in terms of safety. The outputs of this work include drawing documentation of the assembly and selected components of the lift.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřemístitelný zvedákcs
dc.subjectpřímočarý hydromotorcs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectbezpečnostní mechanismuscs
dc.subjectmobile liften
dc.subjecthydraulic cylinderen
dc.subjectstrength analysisen
dc.subjectsafety mechanismen
dc.titleKonstrukční návrh přemístitelného zvedáku pro osobní automobilycs
dc.title.alternativeDesign of a movable lift for passenger carsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-15-12:44:31cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid131882en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.16 08:54:38en
sync.item.modts2021.06.16 08:16:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLáštic, Danielcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Prosím o podrobnejšie zdôvodnenie výberu konštrukčného riešenia zdviháku. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Ako bude vyzerať priebeh napätia po priereze telesa č. 1 v mieste s najväčším ohybovým momentom (priebeh napätia v ťahu, v ohybe, a celkového napätia)? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 3) Jakým způsobem jsou zvoleny součinitele bezpečnosti pro jednotlivé díly? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno 4) Jak je zajištěna stabilita a bezpečnost na zvedáku? Hodnocení odpovědi: Nezodpovězeno 5) Jakým způsobem je zajištěno rovnoměrné zvednutí vozu? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno 6) Jak je namáhán lineární hydromotor a jeho uložení? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno Při obhajobě komise shledala závažné nedostatky v konstrukci zvedákutí vzhledem k nestabilitě a špatně zvoleným kritériím při návrhu zvedáku, která by mohla vést k nebezpečí pro obsluhu zvedáku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record