Show simple item record

Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorPisařovicová, Kláracs
dc.date.accessioned2021-06-16T06:55:13Z
dc.date.available2021-06-16T06:55:13Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPISAŘOVICOVÁ, K. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other134875cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197710
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 až 2019. V teoretické části jsou uvedeny finanční ukazatele, časové řady, regresní a korelační analýza. Analytická část obsahuje výsledky finančních ukazatelů. Některé výsledky jsou následně použity pro statistickou analýzu sloužící ke zjištění možného vývoje ukazatelů v budoucích dvou letech či ke zjištění závislosti mezi určitými ukazateli. Poslední část zahrnuje návrhy vedoucí ke zlepšení aktuální ekonomické situace vybrané společnosti.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis is focused on the evaluation of the economic situation of the selected company in the years 2012 to 2019. The theoretical part presents the financial indicators, time series, regression and correlation analysis. The analytical part contains the results of financial indicators. Some results are then used for statistical analysis to determine the possible development of indicators in the next two years or to determine the dependence between certain indicators. The last part includes proposals to improve the current economic situation of the selected company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUkazatele finanční analýzycs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectkorelační analýza.cs
dc.subjectFinancial analysis indicatorsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectcorelation analysis.en
dc.titlePosouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-18-10:39:53cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134875en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:15:18en
sync.item.modts2021.11.12 09:23:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeProcházková, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Formulace: "Společnost nemá přímého konkurenta", jde o pravdivé tvrzení? Zodpovězeno. Jaké jsou oborové hodnoty v rentabilitě a likviditě? Zodpovězeno. doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. - V práci uvádíte, že si chce společnost půjčit 2 mil. na 10 let a poté si půjčit 12 mil. Kč. Je to správně? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record