Show simple item record

Design of Creating a Production Concept for Production Process Control Functions

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorPokorný, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2021-06-16T06:56:20Z
dc.date.available2021-06-16T06:56:20Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, Z. Návrh tvorby výrobní koncepce pro funkce řízení výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129641cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197740
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o přístupech zavedení principů štíhlé výroby a zejména konceptu Just in Time (JIT). Práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická část se zabývá teorií štíhlé výroby a problematikou parních turbín, praktická část se postupně věnuje představení společnosti, výrobnímu portfoliu, analýzou dodavatelů a zejména výrobnímu procesu. Praktická část je zakončena vytipováním návrhů změny koncepce včetně dílčích ekonomických vyhodnocení s ohledem na zákaznické požadavky ke splnění dodacích termínů, kvality a požadovaných nákladů.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis deals with the approaches to the introduction of the principles of lean manufacturing and especially the concept of Just in Time (JIT). It is structurally divided into theoretical and practical part. While the theoretical part focuses on the theory of lean manufacturing and the details about steam turbines, the practical part gradually deals with the introduction of the company, production portfolio, supplier analysis and especially the production process. The practical part ends with the selection of proposals for changes in the production concept, including partial economic evaluations with regard to customer requirements to meet delivery dates, quality and required costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectJust in Timecs
dc.subjectvýrobní koncepcecs
dc.subjectprojektová výrobacs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectJust in Timeen
dc.subjectproduction concepten
dc.subjectproject productionen
dc.subjectsteam turbineen
dc.titleNávrh tvorby výrobní koncepce pro funkce řízení výrobního procesucs
dc.title.alternativeDesign of Creating a Production Concept for Production Process Control Functionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-15-13:23:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129641en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.16 08:56:20en
sync.item.modts2021.06.16 08:19:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJablonka, Jáncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak je v uvedené firmě implementován průmysl 4.0? zodpovězeno 2. Vidíte prostor pro zlepšení v uvedené firmě? zodpovězeno 3. O kolik procent narostla cena použitého materiálu v posledních měsících? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record