Now showing items 1-20 of 367

 • Rodinný dům s kavárnou 

  Dostálová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s kavárnou. Objekt je umístěn v obci Babice nad Svitavou v nově zastavované části s převážnou výstavbou rodinných domů, na rovinatém terénu. Stavba ...
 • Novostavba bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem 

  Schauer, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace k Novostavbě bytového domu v Bystřici nad Pernštejnem. Řešený objekt leží na severozápadním okraji města. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt. V druhém a ...
 • Bytový dům v Kroměříži 

  Soldánová, Veronika
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k bytovému domu ve městě Kroměříži. Objekt je samostatně stojící na rovinném terénu se čtyřmi nadzemními podlažími. Celkem se zde nachází celkem 8 bytových jednotek, z ...
 • Obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou 

  Pruchová, Patricie
  Předmětem této práce je obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou. Tento objekt se nachází ve středu jižní části obce Vážany nad Litavou, na hlavní ulici této jižní části obce. Objekt je nárožní budova, která ...
 • Bytový dům 

  Horváth, Gábor
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Brně. Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V objektu bytového domu se nachází 11 ...
 • Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích 

  Hlobilová, Lucie
  Bakalářská práce navazuje na mnou vytvořenou architektonickou studii ve třetím ročníku akademického roku 2019/2020 v rámci předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby V – obnova památek. Obsahem této bakalářské práce ...
 • Bytový dům 

  Mocko, Radovan
  Predmetom bakalárskej práce je, návrh bytového domu a vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby v požadovanom rozsahu. Objekt bytového domu je umiestnený v severozápadnej časti mesta Brno, ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Kašík, Vojtěch
  Zadáním bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Bytový dům je umístěný na mírně svažitém terénu. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží, které je ...
 • Návrh a posouzení dílčích částí nosné ŽB konstrukce 

  Novotný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosných železobetonových konstrukcí v rodinném domě. Konkrétně se jedná o stropní desku nad suterénem, vnitřní průvlak P4, vnější průvlak P6 nad garážovými vraty a schodiště v rámci jednoho ...
 • Konstrukce bytového domu – vybrané prvky 

  Kanichová, Barbora
  Záměrem bakalářské práce jsou vybrané konstrukční prvky nízkopodlažního bytového domu. Řešená je železobetonová stropní konstrukce vyššího podlaží. Při návrhu je zohledněn požadavek na omezení šíření kročejového hluku ze ...
 • Příprava a realizace spodní stavby sportovního centra v Břeclavi 

  Vyoralová, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu spodní hrubé stavby sportovního centra. Jedná se o novostavbu objektu, který se nachází v městě Břeclavi a je částečně podsklepený se dvěma ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Boháč, David
  ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉHO VÝROBNÍHO OBJEKTU VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK VE VINAŘSKÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY V OBCI KOBYLÍ NA MORAVĚ. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NAVAZUJE NA STUDII VYPRACOVANOU V RÁMCI PŘEDMĚTU ...
 • Bytový dům v Ostravě 

  Černota, Jakub
  PPředmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je částečně podsklepené. V podzemní podlaží se nachází sklepní kóje a technické zázemí pro ...
 • Víceúčelová hala Jaroměřice nad Rokytnou 

  Adamčíková, Barbara
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke studii objektu víceúčelové sportovní haly v Jaroměřicích nad Rokytnou, která navazuje na předměty AG035 a AG036. Na pozemku nyní stojí nově vybudovaný ...
 • Obnova městských lázní Malé Svatoňovice 

  Pajerová, Silvia
  Témou bakalárskej práce je obnova bývalých mestských kúpeľov v obci Malé Svatoňovice. Dokumentácia vychádza z architektonickej štúdie spracovanej v rámci predmetu AG035 Ateliér architektonickej tvorby – obnova pamiatok. ...
 • Bytový dům 

  Poledníková, Hana
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu situovaného ve městě Krnov. Novostavba bytového domu je navržena jako čtyřpodlažní, samostatně stojící, zcela podsklepená, ...
 • Bytový dům 

  Hrabovský, Kristián
  Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby bytového domu. Objekt je umiestnený na parcele číslo 4954/1 v katastrálnom území mesta Žilina. Bytový dom má tri ...
 • Strategické a marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Mór, Kryštof
  Hlavním cílem bakalářské práce je teoreticky popsat strategické a marketingové plánování ve stavebním podniku a následně tyto získané poznatky z části teoretické, aplikovat v části praktické, při tvorbě marketingového plánu ...
 • Ověření možnosti recyklace geosyntetických výztužných mříží v asfaltových směsích 

  Provazník, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tématem recyklace sklovláknitých geosyntetických výztužných mříží, které se aplikují do asfaltových vozovek. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti výztužných materiálů, a to jak ...
 • Ambasáda ČR v Addis Adeba 

  Gorčák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby areálu ambasády České republiky v hlavním městě Etiopie, v Addis Abeba. Práce vychází ze zadání, které jsem zpracovával v rámci semestrální práce. V této bakalářské práci se ...