Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úpravy toku na vybrané lokalitě 

    Rychlý, Patrik
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné varianty revitalizace náhonu řeky Chrudimky a výstavbou protipovodňového parku v intravilánu města Chrudim. V rámci práce je nejdříve popsán stávající stav řešené lokality, následně ...