Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza konstrukce rozhledny 

    Šoupalová, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou stávající ocelové konstrukce rozhledny ve tvaru šroubovice. Dva trojrozměrné modely konstrukce, lišící se způsobem vymodelování sloupů, byly vytvořeny pomocí softwaru RFEM 5.25 ...