Show simple item record

SEKT WINERY JAN PETRÁK

dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.advisorPetříček, Tomášcs
dc.contributor.authorBoháč, Davidcs
dc.date.accessioned2021-06-17T07:55:48Z
dc.date.available2021-06-17T07:55:48Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationBOHÁČ, D. VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other135872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198367
dc.description.abstractZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉHO VÝROBNÍHO OBJEKTU VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK VE VINAŘSKÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY V OBCI KOBYLÍ NA MORAVĚ. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NAVAZUJE NA STUDII VYPRACOVANOU V RÁMCI PŘEDMĚTU AG032. CÍLEM STUDIE BYLO PROVÉST DISPOZIČNĚ-FUNKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ. CÍLEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE ROZVÉST STUDII A VYPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO POVOLENÍ STAVBY A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. MÍSTO STAVBY SE NACHÁZÍ V OBCI KOBYLÍ NA MORAVĚ, KDE BYLA ZADÁNA PARCELA. STAVBA BYLA ROZDĚLENA NA DVA FUNKČNÍ CELKY. HLAVNÍ OBJEKT SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENÝ NA VÝROBU SEKTU, REPREZENTACI A UBYTOVÁNÍ. DRUHÝ FUNKČNÍ CELEK JE JEDNOPODLAŽNÍ VÝROBNÍ HALA PRO VÝROBU TICHÝCH VÍN A PŘÍPRAVNOU PRO VÝROBU SEKTU. FORMA HLAVNÍHO OBJEKTU A VÝROBNÍ HALY JE NAVRŽENA VE VZTAHU S ARCHITEKTONICKÝMI FORMAMI OBCE. HLAVNÍ OBJEKT JE TŘÍPODLAŽNÍ A S JEDNÍM PODZEMNÍM PODLAŽÍ. NACHÁZÍ SE ZDE VÝROBA A DEGUSTACE. PODZEMNÍ PODLAŽÍ VYROVNÁVÁ SVAŽITÝ TERÉN PARCELY. PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ SLOUŽÍ REPRESENTATIVNĚ S PRODEJNOU A VINÁRNOU. DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ JE VYMEZENO PRO UBYOTVÁNÍ AŽ 12 HOSTŮ. VINAŘSKÝ DVŮR POSKYTUJE MÍSTO PRO PARKOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ PROSTOR PŘI VÝROBĚ. DO OBĚKTU JSOU NAVRŽENY DVAV VJEZDY PRO PLYNULÝ PŘÍJEZD A ODJEZD Z AREÁLU. AREÁL BYL NAVRŽEN BEZBARIÉROVĚ.cs
dc.description.abstractTHE ASSIGNMENT OF THE BACHELOR THESIS IS A DESIGN OF A NEW BUILDING OF THE SEKT JAN PETRÁK WINERY 'S AGRICULTURAL PRODUCTION FACILITY IN THE WINE AREA OF SOUTH MORAVIA IN THE VILLAGE OF KOBYLÍ IN MORAVIA. THE BACHELOR THESIS FOLLOWS THE STUDY PREPARED IN THE FRAMEWORK OF SUBJECT AG032. THE AIM OF THE STUDY WAS TO PERFORM A DISPOSITION- FUNCTIONAL AND ARCHITECTURAL SOLUTION. THE AIM OF THE BACHELOR THESIS IS TO DEVELOP THE STUDY AND DEVELOP A PROJECT DOCUMENTATION FOR THE CONSTRUCTION PERMIT AND FOR THE CONSTRUCTION OF THE CONSTRUCTION. THE CONSTRUCTION SITE IS LOCATED IN THE VILLAGE OF KOBYLÍ IN MORAVIA, WHERE THE PLOT WAS ENTERED. THE CONSTRUCTION WAS DIVIDED INTO TWO FUNCTIONAL UNITS. MAIN BUILDING SPECIALLY FOCUSED ON SPARKLING PRODUCTION, REPRESENTATION AND ACCOMMODATION. THE SECOND FUNCTIONAL UNIT IS A ONE-STOREY PRODUCTION HALL FOR THE PRODUCTION OF SILENT WINES AND A PREPARATORY FOR THE PRODUCTION OF SPARKLING WINE. THE FORM OF THE MAIN BUILDING AND THE PRODUCTION HALL IS DESIGNED IN RELATION TO THE ARCHITECTURAL FORMS OF THE MUNICIPALITY. THE MAIN BUILDING IS THREE-FLOOR AND WITH ONE UNDERGROUND FLOOR. THERE ARE PRODUCTION AND TASTING HERE. THE UNDERGROUND FLOOR LEVELS THE SLOPE TERRAIN OF THE Plot. THE FIRST ABOVE GROUND FLOOR SERVES REPRESENTATIVELY WITH THE STORE AND WINE BAR. THE SECOND ABOVE FLOOR IS DESIGNED FOR ACCOMMODATION OF UP TO 12 GUESTS. THE WINE COURT PROVIDES A PARKING SPACE AND HANDLING SPACE FOR PRODUCTION. DVAV DESIGNS ARE DESIGNED FOR THE CONTINUOUS ARRIVAL AND DEPARTURE OF THE AREA. THE AREA HAS BEEN DESIGNED WITHOUT BARRIER-FREE.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVINAŘSTVÍcs
dc.subjectVÍNOcs
dc.subjectSEKTcs
dc.subjectCHAMPAGNEcs
dc.subjectCUVEÉcs
dc.subjectTRADIČNÍ METODAcs
dc.subjectTICHÉ VÍNOcs
dc.subjectDEGUSTACEcs
dc.subjectSEDLOVÁ STŘECHAcs
dc.subjectARCHITEKTURAcs
dc.subjectVÝROBA VÍNAcs
dc.subjectWINERYen
dc.subjectWINEen
dc.subjectSPARKLING WINEen
dc.subjectCHAMPAGNEen
dc.subjectCUVÉEen
dc.subjectTRADITIONAL METHODen
dc.subjectSILENT WINEen
dc.subjectTASTINGen
dc.subjectSADDLE ROOFen
dc.subjectARCHITECTUREen
dc.subjectWINE PRODUCTIONen
dc.titleVINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁKcs
dc.title.alternativeSEKT WINERY JAN PETRÁKen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-07cs
dcterms.modified2021-06-11-11:38:54cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135872en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:59:55en
sync.item.modts2021.11.08 13:15:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHelis, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Kotrla - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent úvodem představil svůj projekt Vinařství SEKT Jan Petrák. Dále student reagoval vcelku uspokojivě na všechny připomínky oponenta práce a s nimi související dotazy pana předsedy komise. Následovala rozprava nad prováděcí dokumentací. Diskutovala se vhodnost systému ŽB konstrukce a konstrukčního systému. Otázka poddimenzování rozměrů strojovny TZB, volba nosného systému neumožňuje budoucí změnu. Otázka pažící stěny proti zemnímu tlaku. Přívod plynu, chlazení neuvažováno. Student zdůvodnil svoje navržené řešení. Akustika betonové konstrukce. Dotaz na různou velikost komínů. Konstrukce krovu, diskuze probíhala také o zvoleném materiálovém řešení. Dále následovala diskuze nad předloženým detailem opláštění výtahové šachty, problém vibrací výtahu. Na většinu otázek položených členy komise odpověděl student dobře a prokázal vědomosti na velmi dobré úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record