Show simple item record

Study of interconnection of municipal water mains

dc.contributor.advisorKučera, Tomášcs
dc.contributor.authorMečíř, Filipcs
dc.date.accessioned2021-06-17T07:55:53Z
dc.date.available2021-06-17T07:55:53Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMEČÍŘ, F. Studie propojení obecních vodovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136018cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198435
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním několika variant propojení obecních vodovodů obcí Krumsín a Prostějovičky (okres Prostějov). V teoretické části je výčet základních předpisů oboru vodovodů a kanalizací a stručný přehled základních pojmů a požadavků na vodovodní sítě. Praktická část seznamuje čtenáře se současným stavem v obou obcích a pokračuje návrhem několika variant zásobování obce Prostějovičky z vodovodu Krumsín včetně stanovení přibližných nákladů na realizaci a provoz. Součástí je i hydraulický model pomocí programu EPANET 2.0. Závěrem je doporučena jedna z variant k realizaci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes planning and analysis of several variants of interconnection of two municipal water supply systems in villages Krumsín and Prostějovičky (Prostějov district). The thesis contains an overview of basic legislative regulations and technical standards. Than there is an overview of basic terms and technical requirements of water distribution systems. Practical part of this thesis describes current state of both water mains. Next part is design of interconnection. This part includes hydraulic analysis in EPANET 2.0. The economic assesment of interconnection is also included. In the end, author recommend one variant for future planning.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodárenské soustavycs
dc.subjecthydraulická analýzacs
dc.subjectzásobování pitnou vodoucs
dc.subjectWater distribution systemsen
dc.subjecthydraulic analysisen
dc.subjectdrinking water supplyen
dc.titleStudie propojení obecních vodovodůcs
dc.title.alternativeStudy of interconnection of municipal water mainsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-16-12:05:40cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid136018en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:06:37en
sync.item.modts2021.11.12 21:22:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBakrlík, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - místopředseda, Ing. David Fučík - tajemník, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze bakalářské práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k bakalářské práci se zaměřila na téma: Otázka: Podle čeho byla stanovena hodnota drsnosti potrubí? Odpověď: Otázka: Jak bylo provedeno zaměření výškového vedení v závislosti na terénu potrubí? Odpověď: Otázka: Proč nebylo použito GPS zaměření terénu? Odpověď: Otázka: Jsou na vodovodní síti hydranty? Jaké jsou požadované hydrostatické a hydrodynamické tlaky? Odpověď:cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record