Recent Submissions

 • Prostor cyklické změny 

  Krettková, Karin
  Projekt si klade za cíl reagovat na v cykličnost typickou pro letovisko v Pobaltí, což programově řeší pomocí propojení funkce dětského sanatoria s hotelem, objekt reaguje na komerční JUNKSPACE promenády zády tvořenými ...
 • Dostavět město 

  Vitkovič, Michal
  Návrh overuje možnosti dostavby pozemku na okraji historického centra formou mestského bloku, v krajných medziach daných jeho úzkymi rozmermi. Zo zdanlivých nevýhod – z priestorového obmedzenia a polohy v svahu – sa stáva ...
 • Vize pro Krnov 

  Kulíšková, Andrea
  Kižnica 21. storočia už dávno nie len o knihách. Jedná sa o miesto ktoré žije s ľuďmi, okolo ktorých sa točí aj moj návrh. Nová krnovská knižnica v ňom stojí na nároží ulíc Soukenická a sv. Ducha, v súsedstve stejnojmeného ...
 • Dostavět město 

  Demjanovičová, Michaela
  Předmětem zadání byl návrh polyfunkčního domu nebo souborů domů a přilehlých veřejných prostor ve městě Louny, které se rozkládájí v Ústeckém kraji necelou hodinu jízdy autem od hlavního města Prahy. Řešená parcela se ...
 • Dostavět město 

  Hejdová, Dominika
  Projekt Dotyk generací pracuje s návrhem domu v centru města Loun na pomezí dvou typologií, jako možnou cestou kudy se může ubírat bydlení budoucnosti. Propojení rodinného bydlení s bydlením pro seniory. Městský individualismus ...
 • Sýpka ve Slaném 

  Pániková, Natália
  ANOTACE Zadaním bakalárskej práce bolo overiť možnosť využita pamiatkovo chránenej barokovej sýpky v meste Slaný na Kladensku pre potreby miestnych obyvateľov. Analýzou miesta v kontexte s mestom a širším okolím som dospela ...
 • Dostavět město 

  Calíková, Natália
  Naskytla sa príležitosť zamyslieť sa nad problémom bývania. V dnešnej dobe ked je dostatok všetkého. Je dostatok bývania ? A keď už aj to bývanie máme, aké je ? Ceny nás tlačia o múr a dvakrát si rozmyslíme či si tú hypotéku ...
 • Sýpka ve Slaném 

  Voldán, Martin
 • Demokratická architektura – Ostrava 

  Šimková, Eliška
  Demokracie je způsob žití beze strachu o budoucnost. Je to možnost volby, ale i změny názoru. Je to svoboda. Je to možnost vzájemně si pomoci. Bakalářská práce se zabývá tématem demokratické architektury a koncepcí bydlení ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Zámečník, Kristián
  Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města. Forma veřejné správy a jejích úřadů čelí dlouhodobě ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Vasková, Dominika
  Cieľom práce je vytvorenie udržateľného bývania na zanedbanej parcele bývalého futbalového ihriska na Červenom kopci v Štýřiciach v Brne. Hlavné kvality územia, les, stromy, húština, sa pomaly ale isto prerývajú striktne ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Maximová, Alexandra
  Projekt balansuje nie len na hrane kolektívneho a individuálneho priestoru, ale hlbšie objavuje rôzne roviny komunitného bývania. Nie je obmedzený na jednu formu komunitného bývania a tvorí tak sieť rôznych foriem a ich ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Miklušová, Tereza
  Prázdny priestor na úpätí Červeného kopca tvorí hranicu medzi rýchlym mestským životom a pokojnou prírodnou atmosférou. Prepojením týchto dvoj entít vzniká príjemné prostredie malých bytových domov s dedinským charakterom. ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Pokrivčák, Marek
  Návrh obytného komplexu na Červenom kopci ukazuje možnosti moderného bývania. Preferencia ekologických spôsobov dopravy, život v komunite v blízkosti prírody či dopravná dostupnosť sú niektoré z hlavných elementov návrhu. ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Jálová, Kateřina
  Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města respektive jeho veřejných institucí. Forma veřejné ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Mičundová, Katarína
  Projekt MALÉ SVETY pracuje s dvoma priestormi. Oba sú nám prirodzene známe. Ako samostatné celky sú komplexné a živé, no ani jeden nevie existovať bez toho druhého. Súkromný a kolektívny priestor vytvára svety, ktorých ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Hynšt, Lukáš
  Současná podoba okolí Obilního trhu, náměstí s parkem situovaného v blízkosti brněnského centra, není bezproblémová. Především se na ulici Údolní, mezi tramvajovou zastávkou a budovou Kanceláře veřejného ochránce práv, ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Holbová, Natália
  Obilný trh je v obraze mesta Brna neprehliadnuteľným verejným priestorom. Jeho južná časť však doposial nebola dokončená a ukrýva v sebe obrovský potenciál pre rozvoj mesta respektíve jeho verejných inštitúcií. Forma ...
 • Demokratická architektura – Ostrava 

  Staněk, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v proluce téměř opomenuté lokality v Moravské Ostravě. Návrh hledá cestu, jakým způsobem ztvárnit bydlení, jako například i komunitní bydlení aplikovatelné v českých podmínkách. ...
 • Sýpka ve Slaném 

  Fojtík, Matej
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou barokovej sýpky v meste Slaný. Sýpka pyšne rastúca zo zeme, spätá s prírodou si funkciu našla sama. Návrat ku koreňom, elementom - vode, tepla, chladu... Zmení sa na mestské kúpele. Miesto ...

View more