Now showing items 1-1 of 1

  • Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z 

    Šašek, Ondřej
    Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.