Now showing items 1-20 of 57

 • Demokratická architektura – Ostrava 

  Šimková, Eliška
  Demokracie je způsob žití beze strachu o budoucnost. Je to možnost volby, ale i změny názoru. Je to svoboda. Je to možnost vzájemně si pomoci. Bakalářská práce se zabývá tématem demokratické architektury a koncepcí bydlení ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Zámečník, Kristián
  Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města. Forma veřejné správy a jejích úřadů čelí dlouhodobě ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Vasková, Dominika
  Cieľom práce je vytvorenie udržateľného bývania na zanedbanej parcele bývalého futbalového ihriska na Červenom kopci v Štýřiciach v Brne. Hlavné kvality územia, les, stromy, húština, sa pomaly ale isto prerývajú striktne ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Maximová, Alexandra
  Projekt balansuje nie len na hrane kolektívneho a individuálneho priestoru, ale hlbšie objavuje rôzne roviny komunitného bývania. Nie je obmedzený na jednu formu komunitného bývania a tvorí tak sieť rôznych foriem a ich ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Miklušová, Tereza
  Prázdny priestor na úpätí Červeného kopca tvorí hranicu medzi rýchlym mestským životom a pokojnou prírodnou atmosférou. Prepojením týchto dvoj entít vzniká príjemné prostredie malých bytových domov s dedinským charakterom. ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Pokrivčák, Marek
  Návrh obytného komplexu na Červenom kopci ukazuje možnosti moderného bývania. Preferencia ekologických spôsobov dopravy, život v komunite v blízkosti prírody či dopravná dostupnosť sú niektoré z hlavných elementov návrhu. ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Jálová, Kateřina
  Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města respektive jeho veřejných institucí. Forma veřejné ...
 • Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru 

  Mičundová, Katarína
  Projekt MALÉ SVETY pracuje s dvoma priestormi. Oba sú nám prirodzene známe. Ako samostatné celky sú komplexné a živé, no ani jeden nevie existovať bez toho druhého. Súkromný a kolektívny priestor vytvára svety, ktorých ...
 • Budiž Baugruppe 

  Šťastná, Anna
  Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá ...
 • Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z 

  Šašek, Ondřej
  Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.
 • Mezera v Brně 

  Hobzová, Petra
  Předmětem mé bakalářská práce je návrh polyfunkčního domu ve vybrané proluce v centru města Brna v ulici Jezuitská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření polyfunkčního domu, který bude vhodně navržen do stísněné a hluboké proluky ...
 • Městský dům 

  Fejko, Matyáš
  Brno-střed, nejvýznamnější část Brna ve které se nachází spousta dosud nevyužitých míst. Jedním z nich je Parcela na ulici Pellicova, která spadá pod odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Návrh se bude zabývat moderním ...
 • Městský dům 

  Mrhač, Jiří
  Brno-střed - nejvýznamnější část Brna ve které se nachází spousta dosud nevyužitých míst. Jedním z nich je parcela na ulici Pellicova, která spadá pod odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Návrh se bude zabývat moderním ...
 • Mezera v Brně 

  Choutka, Jiří
  Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem ...
 • Městský dům 

  Rybníček, Maxmilián
  Projekt duchovního centra pro brněnské pravoslavné věřící, kde se mohou nejen rozprávět s Bohem, ale I mezi sebou. Nové prostory nejen pro jejich tradiční velké oslavy během hlavních svátků, ale i pro prosté modlitby. Taky ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Hynšt, Lukáš
  Současná podoba okolí Obilního trhu, náměstí s parkem situovaného v blízkosti brněnského centra, není bezproblémová. Především se na ulici Údolní, mezi tramvajovou zastávkou a budovou Kanceláře veřejného ochránce práv, ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Hladíková, Tereza
  s parkem, které naproti sobě otevírá výhled na kopec Špilberk. Ulice Údolní jako spojovací článek mezi centrem a Obilním trhem má ovšem několik nedostatků. Jedním ze zásadních je proluka mezi kanceláří veřejného ochránce ...
 • MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO 

  Ordeltová, Kristýna
  Tato práce se zabývá návrhem městského polyfunkčního domu, v kontextu bydlení ve 21. století. Důraz je kladen na alternativní formu bydlení v cohousingu a sdíleného bydlení, je však zachována vysoká úroveň soukromí a ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Holbová, Natália
  Obilný trh je v obraze mesta Brna neprehliadnuteľným verejným priestorom. Jeho južná časť však doposial nebola dokončená a ukrýva v sebe obrovský potenciál pre rozvoj mesta respektíve jeho verejných inštitúcií. Forma ...
 • Dům na Obilním trhu 

  Čuláková, Michaela
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh budovy moderného transparentného úradu v Brne na Obilnom trhu. Vzhľadom na blízkosť komunitnej záhrady, Špilberku a necelistvosti odboru životného prostredia v Brne bol zvolený Inštitút ...