Recent Submissions

 • Umělá inteligence pro strategické hry 

  Ščevik, Ľuboš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá umelou inteligenciou pre strategické hry. Aby som mohol demonštrovať danú umelá inteligenciu, tak som vytvoril aj 2D strategickú hru v reálnom čase. Pri tvorbe umelej inteligencie sa využila ...
 • Nástroj pro řízení mise letky dronů 

  Halomi, Ivan
  Cieľom tejto práce bolo preskúmať ako možno zjednodušiť orientáciu pilotov dronov v teréne pomocou orientačných bodov a vytvoriť užívateľské rozhranie, ktoré by to pilotovi efektívne umožňovalo ešte pred samotným letom. ...
 • Detekce kolizí v počítačové grafice 

  Stupka, Filip
  Tato práce se zabývá řešením detekcí kolizí triviálních matematických i komplexních objektů složené z trojúhelníkových sítí modelů v trojrozměrném prostoru. Simulace kolizí objektů je z hlediska výkonnostního velmi náročné ...
 • Zobrazování na "Looking Glass" 

  Kotáb, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zobrazování objektů z reálného světa na stereo displeji typu "Looking Glass", zařízení od firmy Looking Glass Factory Inc., jehož hlavní předností je trojrozměrné vykreslování. Součástí ...
 • Analýza postojů českých a slovenských uživatelů na základě dat ze sociálních sítí a webových diskusí 

  Sojka, Matěj
  Díky digitalizaci se šíření názorů v populaci za poslední dobu razantně zrychlilo, nicméně potřeba jim porozumět se nezměnila. Cílem této práce je vytvořit systém pro automatické stahování dat ze sociálních sítí a webových ...
 • Evoluční návrh klasifikátoru obrazů 

  Koči, Martin
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom klasifikátora obrazov pomocou genetického programovania, konkrétne kartézskeho genetického programovania. Práca popisuje teoretické základy strojového učenia, evolučných algoritmov ...
 • Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv 

  Kočalka, Jakub
  Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba poskytuje užívateľom možnosť ...
 • Evoluční návrh hašovacích funkcí pomocí gramatické evoluce 

  Freiberg, Adam
  Gramatická evoluce umožňuje automatizovaně vytvářet řešení různorodých problémů a to v libovolném programovacím jazyce. Právě tyto vlastnosti jsou v této práci využity k experimentálnímu vytváření nových hašovacích funkcí, ...
 • Modulární cyklopočítač s bezdrátovým přenosem dat 

  Švenk, Adam
  Táto práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou cyklopočítača s bezdrôtovým prenosom dát. Prvá, teoretická, časť práce analyzuje existujúce riešenia, možnosti detekcie pohybu, spôsoby bezdrôtového prenosu dát a výber ...
 • Efektivní algoritmy pro konečné automaty 

  Kantor, Tomáš
  Tato práce prezentuje nový algoritmus pro komplementaci nedeterministických konečných automatů. Současné metody vyžadují převod na deterministický konečný automat, který může mít exponenciálně větší počet stavů. Navržený ...
 • Analýza dat firmy produkující zdravotnické potřeby 

  Kulhánková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prodejních dat společnosti, konkrétně klasifikací typu zákazníka podle jeho prodejních dat. Poskytuje teoretický úvod k získávání znalostí z dat. Popisuje proces klasifikace, metody ...
 • Penetrační testy systému pro verifikaci řečníka 

  Wojnar, Filip
  Cílem práce je provést penetrační testy na systému pro automatickou verifikace řečníka za použití syntézy řeči. Práce se zabývá fungování systému pro automatickou verifikaci řečníka a spoofing útoky na systémy, zabývající ...
 • Zobrazení virtuální grafiky a animací pro sportovní analýzu 

  Očenáš, Daniel Miloslav
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť súbor nástrojov použitých pri analýze videozáznamov športových podujatí, predovšetkým futbalových zápasov. Užívateľ môže nástroje použiť na zvýraznenie vybraných hráčov, ktorí sú ďalej ...
 • Detekce prezentačního útoku na technologii snímání lidské ruky v infračervené oblasti 

  Richtarik, Jakub
  Pri verifikácii odtlačku prsta môže útočník použiť falzifikát, vyrobený z umelého materiálu. Zabrániť sa tomu dá napríklad využitím multispektrálnej analýzy, kedy rôzne materiály majú pri určitých vlnových dĺžkach inú ...
 • Biometrický senzor pro rozpoznávání žil ruky 

  Švestka, Jan
  Práce popisuje oblast biometrických senzorů pro rozpoznávání žil ruky. Navrhuje sestrojení senzoru tvořeného kamerou, infračervenými LED, ultrazvukovým měřičem vzdálenosti a vývojovým zařízením Arduino. Obal senzoru a ...
 • Nástroj na analýzu JavaScriptu pro detekci DOM XSS zranitelností ve webových aplikacích 

  Barnová, Diana
  Cieľom práce bolo navrhnúť nástroj na analýzu JavaScriptu za účelom detekovať zraniteľnosť DOM--based XSS vo webových aplikáciách, následne ho implementovať a eticky otestovať. Cross--site Scripting (XSS) je jedným z ...
 • Generování kódu z textového popisu funkcionality 

  Kačur, Ján
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém na generovanie kódu z textového popisu funkcionality. Boli vypracované celkovo 2 systémy, prvý z nich slúžil ako kontrolný prototyp, a druhý ako reálny výstup práce. ...
 • Rozšíření pro real-time sdílení obsahu 

  Podlužanský, Pavel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implemetovať rozšírenie pre editor Visual Studio Code, ktoré umožní zdieľať obsah poznámkových blokov. Cieľová skupina sú najmä učitelia a študenti, kde učiteľ zdieľa obsah ...
 • Simulace v Unity 

  Kropáček, Vojtěch
  V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází popis výhod entity ...
 • Alternativní transformace jazykových modelů 

  Havel, Martin
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti regulárních výrazů, konečných automatů a transformací z regulárního výrazu na konečný automat. Práce navrhuje nové transformace se zaměřením na minimalizaci počtu ...

View more