Now showing items 21-40 of 301

 • Rozpoznávání textu s využitím informace o pisateli 

  Trněný, Matěj
  Cílem práce je vytvořit neuronovou síť pro rozpoznání textu s využitím informace o pisateli. Pro tento účel byla vybrána metoda adversarial learning. Účinost teto metody byla ověřena experimentálně. Vytvořená síť by měla ...
 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vypalované formy 

  Sochová, Terézia
  Táto práca je venovaná výrobe a analýze falzifikátov odtlačkov prstov z vypaľovanej formy. Cieľom práce je vytvoriť falzifikáty odtlačkov prstov z rôznych materiálov a následne navrhnúť a implementovať algoritmus, ktorý ...
 • Agilní editor modelů 

  Korec, Tomáš
  Cieľom práce je minimalizovať čas strávený modelovaním softvérovej architektúry a poskyt- núť praktický nástroj na vytváranie, zoraďovanie a vizualizáciu systémových modelov. Súčasné prístupy k modelovaniu zaberajú príliš ...
 • Automatická úprava ofocených dokumentů 

  Kuchta, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá automatickou úpravou vyfotených dokumentov, konkrétne vytvorením knižnice, ktorá sa postará o orezanie, zarovnanie, transformáciu a jasovú úpravu vyfotených dokumentov. Cieľom je využitie tejto knižnice ...
 • Lokalizace šachových figurek na hrací ploše z fotografie 

  Hampl, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo analyzovat stav šachové partie a lokalizovat šachové figurky na šachovnici. Rozpoznání šachovnice je založené na lokalizaci čar v obraze pomocí Houghovy transformace a PClines. Figurky byly ...
 • Blender plugin pro převod modelů na vektorovou grafiku 

  Kopáček, Jiří
  Tato práce řeší návrh a implementaci rozšíření (pluginu) pro software Blender. Toto rozšíření přidává funkcionalitu převodu 3D modelů ve scéně Blenderu na soubor 2D vektorové grafiky ve formátu SVG tak, aby tento soubor ...
 • Rozšíření funkcionality portálu evropských projektů 

  Vorobiev, Nikolaj
  Tato práce vychází ze 2 předchozích, které doplňuje, upravuje a rozšiřuje. Primárním cílem je převzetí existujících zdrojových souborů, jejich studium, modifikace a použití za účelem zprovoznění a aktualizaci systému. Je ...
 • Komunikační agent pro informace o Brně 

  Křištof, Jiří
  Cílem této práce je implementace komunikačního agenta poskytující informace o Brně. Komunikační agent využívá třívrstvé architektury. Pro vlastní odpovídání na otázky jsou použity techniky strojového učení a neuronových ...
 • Počítání vozidel ve statickém obraze 

  Hladiš, Martin
  Cílem této práce je porovnání modelů konvolučních neuronových sítí, které využívají princip počítání pomocí odhadu hustoty  pro úkol počítání vozidel ve statickém obraze. Celkem byly testovány tyto modely --  Counting CNN, ...
 • Detekce dopravních prostředků v obraze a videu 

  Rozprým, Dalimil
  Cílem této práce je porovnání dostupných vícetřídních detektorů při detekci silničních vozidel na vhodně vytvořené datové sadě. Jako vícetřídní detektory byly vybrány neuronové sítě určené k detekci a klasifikaci objektů ...
 • Určení obsazenosti parkoviště z obrazu 

  Dubovec, Pavol
  Pri zisťovaní počtu vozidiel na obrázkoch parkovísk, ktoré nemajú vhodné parametre potrebné na spracovanie, môže byť problém spočítania vozidiel dosť komplexným. Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá zistí počet ...
 • Detekce živosti obličeje pomocí 2D kamery 

  Valo, Ondrej
  Rozpoznávanie tváre je jednou z najviac spoločensky akceptovaných foriem biometrického rozpoznávania. Nedávna dostupnosť veľmi presných a efektívnych algoritmov rozpoznávania tváre ponecháva zraniteľnosť voči prezentačným ...
 • Exploratory Analysis of Big Data in "jmenomesto" 

  Trampeška, Václav
  Tato práce se zabývá analýzou databáze online hry Jméno, město. V této hře mají hráči za úkol adekvátně odpovídat na zadané kategorie odpovědmi začínající na zadané písmeno. Práce analyzuje evoluci chování hráčů během ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů v jazyce VHDL 

  Fruněk, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací šifrovacích algoritmů DES a AES, operující v režimu CTR. Navržené moduly jsou implementovány v jazyce VHDL a slouží k umístění do programovatelných hradlových polí FPGA, konkrétně ...
 • Detekce jógových pozic v obraze 

  Kutálek, Jiří
  Motivací pro tuto práci je koncept mobilní aplikace detekující jógové pozice a zobrazující výsledky uživateli. Cílem této práce je ověření hypotézy, že i jednoduchý model konvoluční neuronové sítě dokáže rozpoznávat a ...
 • Informační systém pro evidenci a řízení firemních zakázek 

  Paľko, Matúš
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia informačného systému pre podnik SGS Zvolen s.r.o. podľa požiadaviek zákazníka. Slúži na evidenciu a manažment informácií o toku zákaziek firmy. Má podobu webovej aplikácie vyvíjanej ...
 • Interaktivní průvodce pro zoologické zahrady 

  Macháček, Martin
  Velké množství zoologických zahrad spadá pod unii CSZOO. I přesto doposud neexistoval sjednocený způsob správy těchto informací a jejich prezentace návštěvníkům. Tato práce řeší tento problém vytvořením sjednocujícího ...
 • Mobilní aplikace pro demonstraci řešení Rubikovy kostky 

  Gajdoš, David
  Tato práce se zaměřuje na tři hlavolamy odvozené z Rubikovy kostky. Cílem je vytvořit aplikaci pro operační systém Android, která uživateli umožní nasnímat stěny hlavolamu.Po správném nasnímání barevné konfigurace celého ...
 • Použití šablon změn kódu počas analýzy ekvivalence programů 

  Šilling, Petr
  Cílem této práce je návrh statické analýzy pro rozpoznávání vzorů, popisujících často se vyskytující změny mezi různými verzemi nízkoúrovňového kódu. V rámci práce je navržen způsob kódování vzorů, využívající vnitřní ...
 • Navigace uvnitř budov v rozšířené realitě 

  Rainoch, Oliver
  Tato práce se zabývá využitím rozšířené reality pro navigaci v budovách. Cílem je vytvořit mobilní aplikaci s prvky rozšířené reality pro navádění uživatele. K určení polohy jsou využity vizuální markery a technologie SLAM. ...