Now showing items 1-20 of 302

 • Detekce anomálií na základě stavu RQA systému 

  Lorenc, Jan
  Cílem práce je navržení a implementace modelu strojového učení pro detekci anomálií v systému RQA firmy Y Soft. Vzhledem k architektuře mikroslužeb se anomálií rozumí opakovaně nezvyklá délka zpracování požadavků jednotlivými ...
 • Analýza aplikačních firewallů sociálních sítí 

  Zítka, Radim
  Práce popisuje způsoby, jak lze přistupovat na sociální sítě pomocí automatického robota, smysl tohoto přístupu a důvody vedoucí k používání ochran před automatickými roboty. Cílem je analyzovat aktuálně používané ochrany ...
 • Mobilní aplikace "Pejsek záchranář" - Mimořádná událost 

  Krejčí, Jan
  Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduchou výukovou mobilní aplikaci pro děti, která formou hry ukazuje správný postup přivolání první pomoci při mimořádné události nehody vlaku. Práce se nejdříve zabývá obecnými ...
 • iOS aplikace pro sledování sportovních výkonů 

  Hort, Jaroslav
  Práce se zabývá návrhem, implementací, propojením, testováním a praktickým využitím mobilní aplikace pro iOS a podpůrné webové aplikace.     Analyzoval jsem, jaký účinek má hudba na sport a navrhl a implementoval vhodnou ...
 • Hra v OpenGL 

  Hranáč, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit vlastní hru se soupeřem s umělou inteligencí. Teoretická část práce se zabývá především umělou inteligencí ve hrách obecně. Grafika hry je trojrozměrná a využívá API OpenGL a grafickou knihovnu ...
 • Metody kódování problému v evolučním návrhu kombinačních obvodů 

  Sedláček, Adam
  Práce porovnává dva odlišné přístupy k zakódování kombinačních obvodů při automatizovaném návrhu obvodů, který využívá evolučních algoritmů. Porovnání proběhlo mezi kartézským genetickým programováním (CGP) a obvodem ...
 • Informační systém pro vyhodnocení činnosti kriminální policie 

  Frandel, Martin
  Cieľom práce je vytvorenie systému na hodnotenie vyšetrovateľov kriminálnej polície. Potrebné údaje na hodnotenie vyšetrovateľov sa získavajú z pravidelných a povinných kontrol počas vyšetrovania. Tieto informácie sa ...
 • Neeuklidovský raytracer 

  Kostelník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou sledování paprsků v reálném čase obohacenou o práci s neeuklidovským prostorem. Cílem je navrhnout a implementovat interaktivní aplikaci, která umožní uživateli pohyb ve 3D scéně. ...
 • Sestavení aplikačně-výpočetního on-premise mini-cloudu založeného na Kubernetes 

  Stuchlý, Samuel
   Kubernetes je platforma na orchestráciu kontajnerov, na nasadenie a správu aplikácií v klastri. Cieľom tejto práce je porozumieť kubernetes a jeho komponentom a následne navrhnúť a sprevádzkovať optimálnu architektúru ...
 • Analýza transportu a dokování malých molekul uvnitř proteinových tunelů 

  Ježík, Andrej
  Táto práca sa zaoberá hromadnou analýzou transportu a dokovania malých molekúl, nazývaných ligandy, vnútri proteínových tunelov. Interakcie medzi proteínom a ligandom zahŕňajú procesy ako medzibunková signalizácia, transport, ...
 • Na modelech založený návrh řízení Smart Home 

  Čada, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem, který je založený na modelu, řídicího systému Smart Home a následnou realizací tohoto systému. Cílem je vytvořit model, který slouží jako návrh, a podle tohoto modelu i realizovat systém. K ...
 • Detection, Extraction and Measurement of the Contour and Circumference of the Metacarpal Bones in X-rays of the Human Hand 

  Otčenáš, Matej
  Cieľom tejto práce je detekovať a následne extrahovať kontúru tretej metakarpálnej kosti ľudskej ruky z röntgenových snímkov a zmerať jej šírku. Práca popisuje segmentáciu obrazu pomocou metód na detekciu objektov, ktoré ...
 • Jednoduše konfigurovatelný kontrolní kamerový systém pro průmyslové aplikace 

  Andrla, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit prototyp jednoduše konfigurovatelného kamerového systému, sloužícího ke kontrole výrobků na automatizované montážní lince. Práce je zvláště zaměřena na problematiku detekce LED. Detekována je ...
 • Detekce anomálií v provozu IEC 61850 

  Pešková, Daniela
  Táto práca sa zaoberá detekciou anomálií v priemyslovej komunikácii IEC 61850. Práca skúma použitie rôznych štatistických metód a pravdepodobnostných automatov na vytvorenie profilu komunikácie v sieti a jej presnosť pri ...
 • Interaktivní nástroj pro tvorbu více-méně slepých map 

  Balazy, Petr
  Cílem této bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro tvorbu více-méně slepých map z OpenStreetMap dat. Při implementaci byla použita sada nástrojů Mapnik, která je určená k tvorbě map a mapových dlaždic. Během ...
 • Interpretace konvolučních neuronových sítí 

  Kamenický, Daniel
  Cílem práce bylo porovnání několika metod pro vizualizaci příznaků jednotlivé třídy na vstupní pixelové vrstvě CNN. Každá metoda využívá jiný algoritmus, založený na gradientech, pro výpočet výsledných hodnot. Pomocí ...
 • Adaptace neuronových sítí na cílového pisatele 

  Sekula, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptací neuronových sítí na pisatele s cílem zlepšení rozpoznání ručně psaného písma tohoto pisatele. Metoda, kterou používám, je rychlá, vyžaduje malou trénovací množinu dat a využívá ...
 • Generování Blazor komponent z C# tříd 

  Špavor, Dávid
  Táto práca sa zameriava na možnosť automatického generovania pohľadov v dynamických webových aplikáciach vytvorených pomocou technológie Blazor. Úlohou je analyzovať časti užívateľského rozhrania webových aplikácií, ...
 • Herní demo v Unity 

  Hostin, Adam
  Videohry sú v dnešnej dobe populárnejšie, ako kedykoľvek v histórii. Aj preto by sa tejto oblasti digitálneho umenia mala venovať zvýšená pozornosť. S príchodom smart telefónov sa dostupnosť videohier značne rozšírila. ...
 • Alternativní transformace jazykových modelů 

  Havel, Martin
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti regulárních výrazů, konečných automatů a transformací z regulárního výrazu na konečný automat. Práce navrhuje nové transformace se zaměřením na minimalizaci počtu ...