Now showing items 1-1 of 1

  • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských dat 

    Osvald, Martin
    Cieľom tejto práce je použitie 2D konvolučných neurónových sietí pre segmentáciu a detekciu zubov na 3D modeli čeľusti s využitím viac pohľadovej metódy. Pohľad je vyrendrovaný 2D obrázok 3D modelu. Následne na akýkoľvek ...