Now showing items 1-3 of 3

 • Hra v OpenGL 

  Hranáč, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit vlastní hru se soupeřem s umělou inteligencí. Teoretická část práce se zabývá především umělou inteligencí ve hrách obecně. Grafika hry je trojrozměrná a využívá API OpenGL a grafickou knihovnu ...
 • Neeuklidovský raytracer 

  Kostelník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou sledování paprsků v reálném čase obohacenou o práci s neeuklidovským prostorem. Cílem je navrhnout a implementovat interaktivní aplikaci, která umožní uživateli pohyb ve 3D scéně. ...
 • Webový renderer light field dat 

  Hlávka, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním light fieldů z 3D scén. Cílem je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která dokáže vygenerovat light field ve formě diskrétní množiny obrázků z uživatelem poskytnuté 3D ...