Now showing items 1-2 of 2

  • Karel 3D - aplikace pro výuku programování 

    Čoupek, Vojtěch
    Práce se zabývá přehledem dostupných prostředků pro pedagogy informatiky, kteří seznamují studenty s programováním. Cílem je implementace prostředí pedagogického jazyka Karel inspirovaného prací Andreje Blaha a jeho kolegů ...
  • Zobrazení virtuální grafiky a animací pro sportovní analýzu 

    Očenáš, Daniel Miloslav
    Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť súbor nástrojov použitých pri analýze videozáznamov športových podujatí, predovšetkým futbalových zápasov. Užívateľ môže nástroje použiť na zvýraznenie vybraných hráčov, ktorí sú ďalej ...