Now showing items 1-1 of 1

  • Blender plugin pro převod modelů na vektorovou grafiku 

    Kopáček, Jiří
    Tato práce řeší návrh a implementaci rozšíření (pluginu) pro software Blender. Toto rozšíření přidává funkcionalitu převodu 3D modelů ve scéně Blenderu na soubor 2D vektorové grafiky ve formátu SVG tak, aby tento soubor ...