Now showing items 1-1 of 1

  • Generování kódu z textového popisu funkcionality 

    Kačur, Ján
    Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém na generovanie kódu z textového popisu funkcionality. Boli vypracované celkovo 2 systémy, prvý z nich slúžil ako kontrolný prototyp, a druhý ako reálny výstup práce. ...