Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptace neuronových sítí na cílového pisatele 

    Sekula, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá adaptací neuronových sítí na pisatele s cílem zlepšení rozpoznání ručně psaného písma tohoto pisatele. Metoda, kterou používám, je rychlá, vyžaduje malou trénovací množinu dat a využívá ...