Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce parkovacích míst s použitím radaru 

    Rafajová, Kateřina
    Cílem práce je detekovat volná parkovací místa a využít k tomu radarové zařízení. Radar vysílá signál a ten se následně odráží od objektů v okolí radaru a je zpět přijímán. Po zpracování je k dispozici 2D/3D point cloud ...