Now showing items 1-20 of 302

 • 3D demo pro holografický displej 

  Motyčka, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit herní demo aplikaci pro holografický displej s použitím Unreal Engine 4. Díky speciálnímu displeji se může hráč mnohem hlouběji a intenzivněji propojit se hrou díky jednotlivým ...
 • Adaptace neuronových sítí na cílového pisatele 

  Sekula, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá adaptací neuronových sítí na pisatele s cílem zlepšení rozpoznání ručně psaného písma tohoto pisatele. Metoda, kterou používám, je rychlá, vyžaduje malou trénovací množinu dat a využívá ...
 • Agilní editor modelů 

  Korec, Tomáš
  Cieľom práce je minimalizovať čas strávený modelovaním softvérovej architektúry a poskyt- núť praktický nástroj na vytváranie, zoraďovanie a vizualizáciu systémových modelov. Súčasné prístupy k modelovaniu zaberajú príliš ...
 • Algoritmické řešení stanovení věku osoby na základě 2D fotografie za využití umělé inteligence 

  Bednář, Pavel
  Automatizované určení věku člověka z fotky obličeje představuje jednu z výzev v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Určit věk, je i pro člověka mnohdy netriviální záležitost, narozdíl od jiných biologických ...
 • Algoritmy pro Taflové hry 

  Halmo, Kryštof
  Cílem této práce je vytvořit program, který umožňuje hrát některé typy taflových her proti různým algoritmům či proti jiným hráčům. V řešení bylo použito aloritmů MCTS, Alfabeta a Minmax s heuristikami, které urychlují ...
 • Alternativní transformace jazykových modelů 

  Havel, Martin
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti regulárních výrazů, konečných automatů a transformací z regulárního výrazu na konečný automat. Práce navrhuje nové transformace se zaměřením na minimalizaci počtu ...
 • Alternativní transformace jazykových modelů 

  Havel, Martin
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti regulárních výrazů, konečných automatů a transformací z regulárního výrazu na konečný automat. Práce navrhuje nové transformace se zaměřením na minimalizaci počtu ...
 • Analýza a transformace kódů založená na regulovaných gramatikách 

  Arbet, Matúš
  Táto práca sa zaoberá analýzou a transformáciou kódu založenej na gramatikách. Práca obsahuje matematický základ operácií použitých v gramatikách a automatoch. Ich definície, sú sprevádzané príkladmi. V závere je popísaný ...
 • Analýza aplikačních firewallů sociálních sítí 

  Zítka, Radim
  Práce popisuje způsoby, jak lze přistupovat na sociální sítě pomocí automatického robota, smysl tohoto přístupu a důvody vedoucí k používání ochran před automatickými roboty. Cílem je analyzovat aktuálně používané ochrany ...
 • Analýza audio hovoru mezi dvěma účastníky 

  Polok, Alexander
  Cílem této práce je analýza psychoterapeutických sezení. Z audionahrávek jsou extrahovány klasifikátory, které popisují proběhlou terapii. Ty jsou následně agregovány, porovnány s ostatními sezeními a graficky prezentovány ...
 • Analýza dat firmy produkující zdravotnické potřeby 

  Kulhánková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prodejních dat společnosti, konkrétně klasifikací typu zákazníka podle jeho prodejních dat. Poskytuje teoretický úvod k získávání znalostí z dat. Popisuje proces klasifikace, metody ...
 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vypalované formy 

  Sochová, Terézia
  Táto práca je venovaná výrobe a analýze falzifikátov odtlačkov prstov z vypaľovanej formy. Cieľom práce je vytvoriť falzifikáty odtlačkov prstov z rôznych materiálov a následne navrhnúť a implementovať algoritmus, ktorý ...
 • Analýza logů a utilizace hardware 

  Kuchyňka, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému k dlouhodobému monitorování stavu linuxových systémů umístěných v produkčním prostředí. Práce se zaměřuje zejména na situaci, kdy dané systémy nemají možnost odesílat ...
 • Analýza postojů českých a slovenských uživatelů na základě dat ze sociálních sítí a webových diskusí 

  Sojka, Matěj
  Díky digitalizaci se šíření názorů v populaci za poslední dobu razantně zrychlilo, nicméně potřeba jim porozumět se nezměnila. Cílem této práce je vytvořit systém pro automatické stahování dat ze sociálních sítí a webových ...
 • Analýza škodlivého šifrovaného síťového provozu 

  Dubec, Branislav
  Táto bakalárska práca sa venuje analýze škodlivej, šifroavnej sieťovej prevádzky pomocou metód umelej inteligencie. Riešením je vytvorenie systému pre detekciu bezpečnostných prienikov pomocou metódy detekcie analýzy. V ...
 • Analýza transportu a dokování malých molekul uvnitř proteinových tunelů 

  Ježík, Andrej
  Táto práca sa zaoberá hromadnou analýzou transportu a dokovania malých molekúl, nazývaných ligandy, vnútri proteínových tunelov. Interakcie medzi proteínom a ligandom zahŕňajú procesy ako medzibunková signalizácia, transport, ...
 • Analýza záznamů bezpečnostních kamer 

  Ščavnická, Šárka
  Táto práca sa zaoberá systémami na analyzovanie záznamov z bezpečnostných kamier. Cieľom bolo vytvorenie funkčného riešenia, ktoré bude analyzovať záznamy a odpovedať na dotazy od užívateľa. Vytvorený systém kombinuje ...
 • Anotátor datové sady pro trénování neuronových sítí 

  Schneider, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace systému umožňujícího anotovat obrazová data pro učení neuronových sítí. Důležitou vlastností tohoto systému je iterativní provádění učení, kdy anotovanou množinu rozšiřuje i sama neuronová ...
 • Aplikace pro festivalové návštěvníky na iOS 

  Menšík, Jan
  Cílem této práce je implementovat iOS aplikaci sdružující informace o festivalech na jedno místo. Uživatelům má poskytnout přehled o konaných událostech a pomoct jim při organizaci času. Práce popisuje proces tvorby aplikace ...
 • Aplikace pro reportování dopravních přestupků na iOS 

  Budáč, Tomáš
  Tato praca sa zaobera navrhom a implementaciou aplikacie pre operacny system iOS a serveru REST API. Aplikacia je implementovana v programovacom jazyku Swift a jeho rozhrani SwiftUI. Sklada sa z teoretickej a praktickej ...