Show simple item record

Nanoelectronic devices on graphene fabricated by local anodic oxidation and their characterization using Kelvin probe force microscopy

dc.contributor.advisorBartošík, Miroslavcs
dc.contributor.authorKrólikowski, Davidcs
dc.date.accessioned2021-06-18T06:58:09Z
dc.date.available2021-06-18T06:58:09Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKRÓLIKOWSKI, D. Nanoelektronická zařízení na grafenu připravená lokální anodickou oxidací a jejich charakterizace pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132811cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198785
dc.description.abstractVyužití grafenu v elektronice je podmíněno přítomností pásu zakázaných energií grafenu. Pomocí lokální anodické oxidace grafenu lze tohoto dosáhnout. Tato práce je zaměřena na přípravu elektronických struktur pomocí této metody a charakterizaci těchto struktur pomocí Kelvinovy silové mikroskopie.cs
dc.description.abstractUtilization of graphene in electronics is conditioned by the presence of the energy band gap of graphene. By local anodic oxidation of graphene, this can be achieved. This thesis is focused on preparation of electronic structures using this method and characterization of these structures by Kelvin probe force microscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLAOcs
dc.subjectKPFMcs
dc.subjectAFMcs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectrelativní vlhkostcs
dc.subjectLAOen
dc.subjectKPFMen
dc.subjectAFMen
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectrelative humidityen
dc.titleNanoelektronická zařízení na grafenu připravená lokální anodickou oxidací a jejich charakterizace pomocí Kelvinovy sondové mikroskopiecs
dc.title.alternativeNanoelectronic devices on graphene fabricated by local anodic oxidation and their characterization using Kelvin probe force microscopyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-22-10:27:06cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132811en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:26en
sync.item.modts2021.11.10 13:34:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKonečný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo diskutováno: pohyblivost nosičů náboje Student na otázky odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record