Show simple item record

Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorVargová, Darinacs
dc.date.accessioned2021-06-18T06:59:06Z
dc.date.available2021-06-18T06:59:06Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationVARGOVÁ, D. Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198840
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti STARTECH spol. s.r.o. prostřednictvím metody benchmarkingu. V první části práce jsou vymezena teoretický východiska související s daným tématem. Druhá část práce obsahuje situační analýzu, součástí které je představení analyzované společnosti a konkurenčních partnerů, kteří byli vybráni pro benchmarking a provedení benchmarkingu samotného. Poslední částí práce jsou celková shrnutí a doporučení. Cílem analýzy je zjistit slabé stránky společnosti STARTECH spol. s.r.o. a formulovat návrhy pro zlepšení.cs
dc.description.abstractThis work focuses on the evaluation of financial and business performance of STARTECH spol. s.r.o. through the benchmarking method. The first part of the thesis defines the theoretical background related to the topic. The second part of the work contains a situational analysis, which includes a presentation of the analyzed company and competing partners who were selected for benchmarking and benchmarking itself. The last part of the work are general summaries and recommendations. The aim of the analysis is to identify the weknesses of STARTECH spol. s.r.o. and formulate suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBenchmarkingcs
dc.subjecthodnocení výkonnostics
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectBenchmarkingen
dc.subjectperformance evaluationen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectcompetitionen
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-18-10:41:52cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:17:13en
sync.item.modts2021.11.12 15:51:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaras, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - zodpovězeno Otázky oponenta - Ing. Michal Karas, Ph.D. - zodpovězeno doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D V diplomové práci je uvedené, že podnik využil dva úvěry, k čemu byly využité? - částečně zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA Bylo sledováno z pohledu konkurentů i jiné hodnocení ? - zodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. Kdy obrat stálých aktiv bude nizší nez obrat celkových aktiv? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record