Show simple item record

The GAP in Brno

dc.contributor.advisorPalaščák, Michalcs
dc.contributor.authorNovotná, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:53:39Z
dc.date.available2021-06-19T06:53:39Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationNOVOTNÁ, K. Mezera v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other133995cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199032
dc.description.abstractBAKALÁŘSKÁ PRÁCE ŘEŠÍ NÁVRH BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCÍ V LOKALITĚ STARÉ BRNO NA ULICI KŘÍŽOVÁ V BLÍZKOSTI MENDLOVA NÁMĚSTÍ. PARCELA ZAUJÍMA CELOU NEZASTAVĚNOU DÉLKU ULICE. SVÝM NÁVRHEM JSEM POČÍTALA S NÁVAZNOSTÍ NA PLÁNOVANOU REVITALIZACI MENDLOVA NÁMĚSTÍ. OBJEKT NAVRŽEN JAKO BYTOVÝ DŮM S ČÁSTEČNOU POLYFUNKCÍ. TATO FUNKCE JE Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ V CENTRU MĚSTA NEJVÝHODNĚJŠÍ. VELIKOST BYTŮ JE OPTIMÁLNÍ, DÍKY KTERÝM MŮŽEME UVAŽOVAT NAD VELKOU POPTÁVKOU. V PARTERU JSOU ČÁSTEČNĚ UMÍSTĚNA PROSKLENÁ OKNA PRO OŽIVENÍ ULICE. DALŠÍM BODEM ZÁJMU JE NEOBYČEJNÁ KASKÁDOVÁ FASÁDA, KTERÁ MUŽE PŘITÁHNOUT POHLEDY MÍSTNÍCH I TURISTŮ. O CELKOVÉ HMOTĚ OBJEKTŮ ROZHODOVALO TVAROVÁNÍ SEVERNÍHO ŠTÍTU STÁVAJÍCÍHO DOMU S TŘEMI PLOCHAMI, NA KTERÉ JSEM NAVAZOVALA. KONCEPTEM BUDOVY BYLO VĚJÍŘOVITÉ OTÁČENÍ HMOTY. ABY PARTER NEPŮSOBIL UZAVŘENĚ, JE ČÁSTEČNĚ OTEVŘEN DO VNITROBLOKU, KDE SE NACHÁZÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ, REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP DO BYTŮ PŘES OTEVŘENÉ PAVLAČE.cs
dc.description.abstractBACHELOR'S WORK SOLVES THE DESIGN OF AN APARTMENT BUILDING WITH POLYFUNCTION IN THE OLD BRNO LOCATION ON KŘÍŽOVÁ STREET NEAR MENDLOVO SQUARE. THE Plot IS INTERESTED IN THE ENTIRE UNSTOPPED LENGTH OF THE STREET. IN MY DESIGN, I CONSIDERED FOLLOW-UP TO THE PLANNED REVITALIZATION OF MENDLOV SQUARE. OBJECT DESIGNED AS AN APARTMENT BUILDING WITH PARTIAL POLYFUNCTION. THIS FUNCTION IS THE MOST BENEFICIAL DUE TO THE LOCATION IN THE CITY CENTER. THE SIZE OF APARTMENTS IS OPTIMAL, THANKS TO WHICH WE CAN CONSIDER OVER LARGE DEMAND. GLASS WINDOWS FOR STYLE RECOVERY ARE PARTIALLY LOCATED IN THE PARTERY. ANOTHER POINT OF INTEREST IS AN UNUSUAL CASCADE FACADE, WHICH CAN ATTRACT THE VIEWS OF LOCALS AND TOURISTS. THE TOTAL MASS OF THE OBJECTS WAS DECIDED BY THE SHAPING OF THE NORTH SHIELD OF THE EXISTING HOUSE WITH THREE SURFACES TO WHICH I FOLLOWED. THE CONCEPT OF THE BUILDING WAS A FAN ROTATION. SO THAT THE PARTER DOES NOT OPEN, IT IS PARTIALLY OPENED INTO THE INTERIOR BLOCK, WHERE THE PUBLIC GREENERY, RESIDENT PARKING AND ACCESS TO THE APARTMENTS ARE THROUGH OPEN GALLERY.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProluka / Bydlení / Dvojitá fasáda / Obnovitelné zdroje / Vegetační střecha / Kaskáda / Pavlače / Vnitroblok / Solární energie / Termodynamikacs
dc.subjectGap / Living / Double facade / Renewable resources / Vegetation roof / Cascade / Pavlače / Indoor block / Solar energy / Thermodynamicsen
dc.titleMezera v Brněcs
dc.title.alternativeThe GAP in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-06-16-12:37:02cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133995en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.19 08:53:39en
sync.item.modts2021.06.19 08:16:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeLikavčanová, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda) MgA. Svatopluk Sládeček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. Lucie Žižková (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen)cs
but.defence- Prezentace studentky - Oponent náměty:autorka uvádí, že bude využívat teplo tvořící se na dvojité fasádě, s jakou technologií je uvažováno? l vysvětlila - Otázky : vycházela jste z dopravního řešení? l uvažovala se současným stavem komunikace provokuje styk s domem na mendlově náměstí l nechtěla dům dotahovat do konce, ale fasádou uzavřít fasáda působí hi-tech, ale je to pavlačový důmcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record