Now showing items 1-20 of 440

 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Strečková, Nikola
  Táto práca sa zameriava na pochopenie investičných stratégií pri obchodovaní na kryptomenových trhoch a vďaka vlastnému algoritmu vytvoriť automatizovaný program pre podporu rozhodovania. Pre nasadenie a tvorbu algoritmu ...
 • Analýza a návrh digitální propagace společnosti 

  Balaščák, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení problematiky internetové reklamy. Specifikuje způsoby propagace na internetu a nástroje na práci s internetovou reklamou a její vyhodnocování. Obsahuje analýzy aktuálního stavu a ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Ungváriová, Sabina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení situace společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod v letech 2015-2019 a jejich následnou analýzu. Práce je složena ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Maňková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Scania Czech Republic s.r.o. za pomocí finančních ukazatelů a statistických metod. Teoretická část práce nejprve uvádí veškeré stěžejní informace, ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Růžičková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podnikatelského subjektu s využitím statistických metod v období 2011–2019. V teoretické části práce jsou popsány vybrané finanční ukazatele a metody regresní analýzy ...
 • Analýza investice do kryptoměn 

  Sýkorová, Lucie
  V mé bakalářské práci se věnuji analýze investičního potenciálu kryptoměn. Kromě obecného seznámení s kryptoměnami se zaměřím na Bitcoin, který je jejich momentálně nejvýznamnějším představitelem. Na základě výstupů z ...
 • Analýza používaných marketingových nástrojů a návrhy pro zvýšení jejich účinnosti 

  Nechvátal, Jakub
  - Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingových nástrojů bezobalového obchodu s potravinami a kosmetikou a zvýšení jejich účinnosti. Práce je složena z teoretické části, kde popíšu důležité marketingové pojmy, ...
 • Analýza používaných marketingových nástrojů a návrhy pro zvýšení jejich účinnosti 

  Kocourek, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší analýzu marketingových nástrojů společnosti Burger Festival, s.r.o. a návrhy pro zvýšení jejich účinnosti. Cílem je zanalyzovat tyto nástroje a následně využít aktuální marketingové trendy, které ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Fajtová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků bezobalového obchodu NEBALENKA. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů souvisejících s marketingovým výzkumem. V praktické části je provedena ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Medek, David
  Tato bakalářská práce se zaobírá spokojeností zákazníků (uživatelů bioplynových stanic) společnosti agriKomp Bohemia, která poskytuje výstavbu a servis zemědělských staveb. Úroveň spokojenosti zde bude měřena prostřednictvím ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Šafářová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a jejich povědomím o regionálních potravinách a službách, které družstvo Konzum nabízí. Pro práci je zvolena největší provozovna Konzum a to prodejna v Žamberku. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení 

  Mičánková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. Teoretická část této práce je zaměřena na objasnění základních teoretických pojmů, kterých ...
 • Aplikace matematických a statistických metod v řízení společnosti 

  Chládek, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska ...
 • Aplikace pro SOS zařízení 

  Turcovská, Adéla
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh mobilní aplikace k řízení SOS zařízení DANAKU. Aplikace je navržena pro operační systémy Android a iOS. Kromě samostatné aplikace se zabývá i návrhem její databáze a uživatelského ...
 • Automatizovaný reporting a optimalizace procesů v malé společnosti 

  Heffner, Christián
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh automatizovaného reportingového systému pre malú spoločnosť a následnú analýzu jednotlivých ukazovateľov. Súčasťou práce je návrh optimalizácie vybraného procesu v spoločnosti. ...
 • Chování zákazníka na trhu s uměním 

  Mičková, Markéta
  Práce se zabývá motivacemi subjektů poptávky k nákupu uměleckých děl. První část práce se věnuje teoretickým východiskům problematiky chování spotřebitele a také prostředí trhu s uměním. Druhá polovina práce se zabývá ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Prokopová, Lucie
  Bakalářská práce analyzuje chování spotřebitele na trhu erotických pomůcek. Teoretická část se zabývá zejména faktory ovlivňující chování zákazníka. Dále pojednává o nákupním rozhodování, které může být ovlivněno komunikačním ...
 • Daňové a účetní aspekty cryptoměnových operací 

  Matejíková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá kryptoměnami jak z teoretického hlediska, tak z hlediska účetního a daňového. Teoretické znalosti budou aplikovány na jednu vybranou společnost, která kryptoměny těží a následně s nimi obchoduje, ...
 • Daňové a účetní aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Mikulášková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování zaměstnaneckých benefitů zejména z daňového a účetního hlediska. Práce specifikuje teoretická východiska a následně současný systém poskytovaných benefitů ve společnosti. ...
 • Daňové aspekty pořízení a provozu osobního automobilu 

  Kotlánová, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daňové optimalizace ve spojitosti s pořízením a provozem osobních automobilů fyzickými osobami – podnikateli. V analytické části jsou popsány a zhodnoceny různé formy pořízení a ...