Show simple item record

Structure of apartment building – selected elements

dc.contributor.advisorPerla, Jancs
dc.contributor.authorKanichová, Barboracs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:54:55Z
dc.date.available2021-06-19T06:54:55Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKANICHOVÁ, B. Konstrukce bytového domu – vybrané prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136185cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199061
dc.description.abstractZáměrem bakalářské práce jsou vybrané konstrukční prvky nízkopodlažního bytového domu. Řešená je železobetonová stropní konstrukce vyššího podlaží. Při návrhu je zohledněn požadavek na omezení šíření kročejového hluku ze schodišťového prostoru do bytových jednotek a přerušení tepelných mostů u balkónových desek. Je ověřeno přetvoření stropní konstrukce s ohledem na celistvost vynášených výplňových konstrukcí. Pro řešení vnitřních sil je použit software RFEM 5.18. Veškeré výpočty jsou vykonány dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is selected construction elements of low-rise apartment building. Reinforced concrete slab of the upper floor is solved in this thesis. The requirement to limit the propagation of impact noise from the staircase to the building and thermal bridge interruption was taken into account in the design of the construction. The deformation of the ceiling structure was verified regarding the integrity of the deposited infill structures. RFEM 5.18 software is used to solve internal forces. All the calculation are performer according to ČSN EN 1992-1-1 and ČSN 73 1201.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpojitá železobetonová stropní deskacs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjectbalkonová deskacs
dc.subjectohybový momentcs
dc.subjectmezní stav použitelnosti a únosnostics
dc.subjectContinuous reinforced concrete slaben
dc.subjectcast-in-place structureen
dc.subjectstaircaseen
dc.subjectcantilever slaben
dc.subjectbending momenten
dc.subjectultimate and serviceability limit stateen
dc.titleKonstrukce bytového domu – vybrané prvkycs
dc.title.alternativeStructure of apartment building – selected elementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-17-16:22:49cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid136185en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:04:42en
sync.item.modts2021.11.08 12:13:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠvaříčková, Ivanacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, Ing. František Girgle, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Dotazy k bakalářské práci: doc. Zich – Jak je podepřeno rameno schodiště a jak je podepřená podesta schodiště? – studentka odpověděla Ing. Girgle – Na co je navržená horní výztuž v schodišťovém rameni? – studentka odpověděla doc. Zich – Jak jste počítala průhyb balkónové desky? – studentka odpověděla doc. Zich – Byl zohledněný vznik trhlin ve výpočtu průhybu? – studentka odpověděla Ing. Girgle – Jaké další zatížení může být na stropní desce, které by zvyšovalo průhyb od dotvarovaní – studentka odpověděla doc. Zich – Jak se ukládají keramické příčky pod stropem? – studentka odpověděla doc. Zich – Pro jakou část půdorysu platí zjednodušený prutový model v oblasti podepření na obvodových stěnách a bylo nutné řešit všechna pole touto metodou? – studentka odpověděla s dopomocícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record