Show simple item record

Particle concentration measurement by various methods

dc.contributor.advisorSitek, Tomášcs
dc.contributor.authorKuruc, Jancs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:01Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:01Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKURUC, J. Měření koncentrace částic v ovzduší různými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129569cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199085
dc.description.abstractAtmosféra Země obsahuje kromě plynných složek také pevné a kapalné částice pocházející z různých zdrojů. Tyto částice jsou sledovány a zkoumány především díky svým environmentálním a zdravotním dopadům a pro jejich monitoring a měření je využíváno mnoho metod. Cílem rešeršní části této práce je přiblížit téma aerosolových částic, konkrétně jejich dělení, způsoby vzniku, uvést vliv těchto částic na životní prostředí a lidské zdraví a dále popsat měřicí přístroje používané k měření koncentrace jemných částic. Praktickou část této práce představuje měření koncentrace částic pomocí impaktoru, sledování koncentrací částic a dalších dat naměřených měřicí stanicí Brno-Arboretum, a také následné vyhodnocení naměřených i sledovaných dat. Za primární výstup ze skoro osmnáctidenního měření impaktorem je považována celková koncentrace všech zachycených částic 11,56 g/Nm. Velikostní distribuce zachycených částic je vykreslena v grafu, stejně jako veličiny sledované ze stanice. Získaná data jsou v závěru porovnána a jsou uvedeny souvislosti tato data spojující.cs
dc.description.abstractIn addition to the gaseous components, the Earth's atmosphere contains solid and liquid particles from various sources. These particles are monitored and examined mainly due to their environmental and health impacts and many methods are used for their monitoring and measurement. The aim of the research part of this thesis is to bring the topic of aerosol particles, namely their division, the methods of formation closer, to indicate the impact of these particles on the environment and human health, and to further describe the measuring instruments used to measure the concentration of fine particles. The practical part of this work is the measurement of particle concentration using the impactor, the monitoring of particle concentrations and other data measured by the Brno-Arboretum measuring station, as well as the subsequent evaluation of the measured and monitored data. The primary output from the almost 18-day impactor measurement is considered to be the total concentration of all captured particles of 11.56 g/Nm. The size distribution of the captured particles is plotted in the graph, as well as the quantities monitored from the station. The data obtained is compared at the end and the links linking these data are given.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAerosolové částicecs
dc.subjectmetody měření koncentrace částiccs
dc.subjectimisní monitoringcs
dc.subjectAerosol particlesen
dc.subjectmethods for measuring particle concentrationen
dc.subjectimmisile monitoringen
dc.titleMěření koncentrace částic v ovzduší různými metodamics
dc.title.alternativeParticle concentration measurement by various methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:18cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129569en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:10:06en
sync.item.modts2021.11.12 09:58:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivodová, Markétacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponentky. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaká úskalí jsou spojena s teoretickým tvarem částic při přepočtu početní a hmotnostní koncentrace? Zodpovězeno. Existuje nějaká jiná metoda s kterou lze naměřené výsledky porovnat? Zodpovězeno. Jaká je směrodatná odchylka použitých vah? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record