Show simple item record

2D near-field digital holography

dc.contributor.advisorDvořák, Petrcs
dc.contributor.authorKlok, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:01Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:01Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKLOK, P. 2D digitální holografie v blízkém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other131890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199089
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční obrazce způsobené excitací SPP vln pro různě uspořádané drážky byly úspěšně porovnány s FDTD simulacemi. Byla rovněž použita metoda 2D digitální holografie v blízkém poli s posuvem fáze (NPDH, z angl. Near-field Phase-Shifting Digital Holography), díky které bylo možné zobrazit rozložení fáze pro jednotlivé interferenční struktury, a srovnat je tak s provedenými FDTD simulacemi.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis presents an experimental study of the phase distribution of the surface plasmon polaritons (SPPs) interference by using an aperture-type Scanning Near-field Optical Microscope (a-SNOM). Interference patterns caused by the excitation of SPPs waves on variously arranged grooves were detected and compared with FDTD simulations. Using the 2D Near-field Phase-Shifting Digital Holography (NPDH) method, phase distribution in individual interference nanostructures was imaged and later compared to the results obtained from FDTD simulations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSPPcs
dc.subject2D digitální holografie v blízkém poli s posuvem fázecs
dc.subjectinterference SPPcs
dc.subjecta-SNOMcs
dc.subjectSPPen
dc.subject2D Near-field Phase-Shifting Digital Holographyen
dc.subjectSPP interferenceen
dc.subjecta-SNOMen
dc.title2D digitální holografie v blízkém polics
dc.title.alternative2D near-field digital holographyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-18cs
dcterms.modified2021-06-22-10:27:06cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid131890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:09:41en
sync.item.modts2021.11.12 21:13:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKvapil, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo diskutováno: zorné pole použitého mikroskopu specifikace substrátu a princip vzniku plazmonů+ Student na otázky odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record