Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorNovák, Lukášcs
dc.contributor.authorKuchta, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:37Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:37Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKUCHTA, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199176
dc.description.abstractInformační systém, data, analýza, ZEFIS, implementacecs
dc.description.abstractInformation system, data, analysis, ZEFIS, implementationen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve zvolené společnosti a následným návrhem změn. Práce je rozdělena na více částí. První část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiskacs
dc.subjectv druhé části jsou provedeny analýzy firmy a informačního systému. V závěrečné části práce jsou navržené změnycs
dc.subjectjejich finanční zhodnocení a přínosy.cs
dc.subjectThis master thesis deals with the analysis of the information system in selected company and consequent suggestions of potecional changes. Thesis is divided into more parts. First part of master thesis is focused on theoretical conceptsen
dc.subjectin second part there is analyzed company and information system. The final part of thesis deals with suggested improvmentsen
dc.subjectfinancial evaluation and advanteges of those improvments.en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-09-13-09:50:35cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid133687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:09:09en
sync.item.modts2021.11.12 08:23:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoch, Milošcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nejsou Otázky komise: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.: Poznámka ke srozumitelnosti tabulky v práci. Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Jak implementaci ovlivní položka Analýzy rizik: Covid19? Souvisí časová analýza s Analýzou rizik? - zodpovězeno Poznámka k pravděpodobnosti s nevhodně nastaveným rozsahem škály. Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Jakým systémem jsou hodnocena kritéria informačního systému? Nenašel byste jiný princip hodnocení, kde by byla jasně patrná maximální hodnota? - částečně zodpovězeno doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.: Co se skrývá pod náklady "na analýzy"? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record