Show simple item record

Design of Automated Integration Testing Tool

dc.contributor.advisorLuhan, Jansk
dc.contributor.authorOdrobinová, Luciask
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:40Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:40Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationODROBINOVÁ, L. Návrh nástroje pro automatizované integrační testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199214
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na tvorbu nástroja pre automatizované integračné testovanie pre vybranú spoločnosť. Cieľom tohto nástroja je detekcia a reportovanie dátových zmien, ktoré mohli nastať počas vývoja softvéru pri upravovaní jeho databázovej schémy. Takáto automatizácia detekcie dátových zmien prináša spoločnosti množstvo benefitov. Nástroj je implementovaný v programovacom jazyku C#, ktorý umožňuje objektovo orientované programovanie, s použitím softvéru Microsoft Visual Studio Community 2019. Vzhľadom na prácu nástroja nad Microsoft SQL Server databázou bol pri jeho implementácii využitý Entity Framework, ktorý zabezpečuje objektovo-relačné mapovanie.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the development of an automated integration testing tool for a company. The tool is employed to detect and report data changes that may have been caused by the modification of a database schema during the development of a software. This automation of recognizing data changes brings many advantages to the company. The tool has been developed using the C# programming language, which supports object-oriented programming, using the Microsoft Visual Studio Community 2019 software. Since the tool works with the Microsoft SQL Server database, Entity Framework, an object-relational mapping framework, has been used during the implementation of the tool.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautomatizované integračné testovaniesk
dc.subjectobjektovo orientované programovaniesk
dc.subjectprogramovací jazyk C#sk
dc.subjectEntity Frameworksk
dc.subjectautomated integration testingen
dc.subjectobject-oriented programmingen
dc.subjectC# programming languageen
dc.subjectEntity Frameworken
dc.titleNávrh nástroje pro automatizované integrační testovánísk
dc.title.alternativeDesign of Automated Integration Testing Toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-21-12:58:33cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:09:10en
sync.item.modts2021.11.12 08:41:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDrdla, Jiřísk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Jaký byl důvod použít formát JSON pro ukládání výsledků uložených procedur a výsledků porovnání? Jaké jsou možnosti dalšího vývoje implementovaného řešení ve společnosti LOGEX? Zodpovězeno Ing. Matěj Zápotočný, Ph.D.: Kdo relaizoval programonání navrhovaného nástroje? Zodpvězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record