Show simple item record

Monitoring Solution for the PowerBI Service

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorTrifanov, Filipcs
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:40Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:40Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationTRIFANOV, F. Vytvoření monitorovacího řešení pro službu PowerBI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135343cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199216
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného monitorovacího řešení služby Power BI. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou popsány teoretické základy, použité technologie a analytické nástroje. V analytické části je analyzována společnost Intelligent Technologies, konkurenční řešení a datové zdroje pro návrhovou část. V návrhové části je navrhnuto vlastní řešení monitorování Power BI služby včetně nákladů a přínosů navrhovaného řešení.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with design of the monitoring solution for the Power BI service. The thesis is divided into theoretical, analytical and design sections. In the theoretical part describes the theoretical fundamentals, used technologies and analytical tools. The analytical part analyzes the company Intelligent Technologies, competitive solutions and data sources for the design part. The design part proposes its own solution for monitoring the Power BI service, including the costs and benefits of the proposed solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencecs
dc.subjectPower BIcs
dc.subjectCloud Computingcs
dc.subjectMicrosoft Azurecs
dc.subjectReportingcs
dc.subjectMonitoringcs
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectPower BIen
dc.subjectCloud Computingen
dc.subjectMicrosoft Azureen
dc.subjectReportingen
dc.subjectMonitoringen
dc.titleVytvoření monitorovacího řešení pro službu PowerBIcs
dc.title.alternativeMonitoring Solution for the PowerBI Serviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-21-12:58:35cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135343en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:23:17en
sync.item.modts2021.11.12 13:57:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBednář, Lubošcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky: Oponent - odpovězeno Vedoucí - odpovězeno Docent Doskočil - Vysvětlete jak souvisí analytická část práce s návrhovou částí? - odpovězeno Doktorka Chvátalová - Jak jste řešil únik citlivých dat? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record