Show simple item record

Processes Improvement in the Mechanical Engineering Production

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorHodulík, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-06-19T07:54:37Z
dc.date.available2021-06-19T07:54:37Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationHODULÍK, L. Zlepšení procesů ve strojírenské výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135036cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199258
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu kontroly materiálu ve vazbě na výrobní proces ve vybrané společnosti zabývající se výrobou aerosolových nádobek. Návrh vycházející z analýzy procesu kontroly materiálu aplikuje metodu AQL a zkoušku tvrdosti podle Brinella pro vstupní kontrolu materiálu a uvádí metodiku zlepšování kvality procesu. Vypracovaný návrh by měl vést ke snížení zmetkovitosti a zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on improving the process of material control in relation to the production process in a selected company engaged in the production of aerosol cans. The proposal based on the analysis of the material control process applies the AQL method and the Brinell hardness testing for the input control of the material and presents the methodology for improving the quality of the process. The developed proposal should lead to a quality defects reduction and the improvement of supplier-customer relations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTQMcs
dc.subjectIshikawův diagramcs
dc.subjectParetova analýzacs
dc.subjectAQLcs
dc.subjectzkouška tvrdosti podle Brinellacs
dc.subjectTQMen
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectPareto analysisen
dc.subjectAQLen
dc.subjectBrinell hardness testingen
dc.titleZlepšení procesů ve strojírenské výroběcs
dc.title.alternativeProcesses Improvement in the Mechanical Engineering Productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-18-08:00:37cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135036en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.19 09:54:37en
sync.item.modts2021.06.19 08:14:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChovanec, Petercs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Jak je možné, že je tolik rozdílná tvrdost kaloty? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record