Recent Submissions

 • Methods of investment planning and their application in the company 

  Zatrochová, Monika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Investment planning is a very important function of the company requiring to make decisions already during its establishing and also expanding. The contribution is dealing with a description of the general planning methods ...
 • International Production in Russia: Possible Effects of Forward and Backward Linkages 

  Volgina, Natalia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  The article examines some important consequences of international production – the effects of forward and backward linkages that include effects of technology transfer and generating productivity effects. The author pays ...
 • Prístupy k meraniu hodnoty značky 

  Molnárová, Dagmar (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Jednou z priorít súčasného aplikovania marketingu v praxi je riadenie a neustále zveľaďovanie vybudovanej značky produktov i značky samotných organizácií. Existuje veľa prístupov k meraniu hodnoty, výkonnosti značky. ...
 • Možnosti použitia metódy ABC v systéme nákladového controllingu 

  Vereš, Ivan; Bondareva, Irina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Všeobecným trendom sa stáva rast podielu réžie na nákladoch podniku. Ak sa zvyšuje podiel režijných nákladov, rastie nepresnosť rozvrhovania nákladov pomocou rozvrhových základní pri tradičných metódach. Pri výbere ...
 • „Globální finanční krize“ a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky 

  Rejnuš, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou „finanční krize“ jež vznikla na podzim roku 2008 a následně přerostla ve velice významnou světovou hospodářskou krizi. Jeho cílem je jednak analyzovat její příčiny, jednak se pokusit ...
 • Fuzzy modelování hospodářských recesí 

  Kučerová, Vladimíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Současná hospodářská recese, která má velký mezinárodní dopad, znovu otvírá otázky řešení hospodářských recesí. Ekonomická historie již zaznamenala celou řadu hospodářských recesí, se kterými si tehdejší vlády více či ...
 • Perfecting of a scaling of innovation project’s efficiency 

  Islamutdinov, Vadim F. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  The strong and feeble sides of the generally accepted methodic of a rating of innovation project’s efficiency based on pure discounted cash flow are considered. The processes of production of entropy in the system of the ...
 • Vývoj ve vymezení daňového nerezidentství fyzických osob a příjmů ze zdrojů na území ČR dle zákona o daních z příjmů od roku 1993 

  Brychta, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Tento příspěvek prezentuje výsledky komparace právní úpravy obsažené v § 2 (Poplatníci daně z příjmů fyzických osob) a § 22 (Zdroj příjmů) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen ZDP). Vlastní ...