Show simple item record

Corporate Income Tax Optimization

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelsk
dc.contributor.authorÁbelová, Zuzanask
dc.date.accessioned2021-06-23T06:53:53Z
dc.date.available2021-06-23T06:53:53Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationÁBELOVÁ, Z. Optimalizace zdanění právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135094cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199630
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá analýzou dane z príjmu právnických osôb, legálnymi možnými postupmi vedúcimi k zníženiu daňovej povinnosti vybranej obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sa nachádza právna úprava zdanenia právnických osôb, základné termíny používajúce sa vo vzťahu k stanoveniu daňovej povinnosti právnickej osoby. V návrhovej časti sa nachádza aplikácia teoretických poznatkov na objasnenie mojich vlastných návrhov optimalizácie daňovej povinnosti vybranej obchodnej spoločnosti.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of corporate income tax, the possible legal processes leading to a reduction of the tax liability of selected company. The theoretical part contains the legal regulation of corporate taxation, the basic terms used in relation to determining the tax liability of a legal entity. The suggestion part contains the application of theoretical knowledge to clarify my own suggestion for optimizing the tax liability of the selected corporate.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaň z príjmu právnických osôbsk
dc.subjectdaňová optimalizáciask
dc.subjectdaňová povinnosťsk
dc.subjectprávnická osobask
dc.subjectobchodná korporáciask
dc.subjectcorporate income taxen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subjecttax responsibilityen
dc.subjectjuridical subjecten
dc.subjectcorporateen
dc.titleOptimalizace zdanění právnické osobysk
dc.title.alternativeCorporate Income Tax Optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-25-08:50:22cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135094en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:04:26en
sync.item.modts2021.11.12 09:51:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKopřiva, Jansk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - Ing. Pavel Svirák, Dr. - zodpovězeno otázky oponenta - JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. - zodpovězeno otázka Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - zodpovězeno otázka Mgr. Helena Musilová - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record