Show simple item record

Milling spindle thermal model

dc.contributor.advisorHadraba, Petrcs
dc.contributor.authorChlapek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:55:00Z
dc.date.available2021-06-23T06:55:00Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationCHLAPEK, O. Identifikace teplotního modelu vřetene frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129521cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199656
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření dvou teplotních modelů (typu black box a grey box), které by umožňovaly predikovat vývoj teploty vřetene frézky, na základě naměřených provozních dat. Statistickými metodami byla určena přesnost obou vytvořených modelů, a modely byly mezi sebou porovnány.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create two thermal models (black box and grey box), which would allow to predict the development of the milling spindle temperature, based on measured operating data. The accuracy of both created models was determined by statistical methods, and the models were compared with each other.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVřeteno frézkycs
dc.subjectObráběcí strojecs
dc.subjectTeplotní modelcs
dc.subjectBlack boxcs
dc.subjectGrey boxcs
dc.subjectPredikce vývoje teplotycs
dc.subjectTepelné procesycs
dc.subjectOteplení strojecs
dc.subjectMilling spindleen
dc.subjectMachine-toolsen
dc.subjectThermal modelen
dc.subjectBlack boxen
dc.subjectGrey boxen
dc.subjectTemperature development predictionen
dc.subjectThermal processesen
dc.subjectMachine Warmingen
dc.titleIdentifikace teplotního modelu vřetene frézkycs
dc.title.alternativeMilling spindle thermal modelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-24-08:57:06cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129521en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:27en
sync.item.modts2021.11.10 13:14:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMusil, Filipcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Co je u vřetene zdrojem tepla? Můžete blíže vysvětlit vztahy využité k tvorbě modelu? Jak jste určil velikost koeficientu přestupu tepla? Proč jste uvažoval lineární závislosti vzhledem ke zvoleným parametrům, když může problém vyžadovat značné nelinearity? Jak závisí vyzařovaný výkon na teplotě? Můžete blíže vysvětlit, proč jste využil práce ARX model? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record