Show simple item record

Influence of casting shape on the yield of feeders

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorBlažek, Petrcs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:55:02Z
dc.date.available2021-06-23T06:55:02Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationBLAŽEK, P. Vliv tvaru odlitků na využití nálitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132808cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199683
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem tvaru odlitků na využití nálitků. V teoretické části je popsáno nálitkování, tuhnutí kovových materiálů a popis a vady hliníkových slitin, zejména použitého materiálu DIN 226. V praktické části je popsán návrh experimentu, provedené zkoušky a jejich výsledky. Pro porovnání tvaru byly odlity 4 různé geometrie odlitku vždy s nálitkem P69I. Na zkušebních odlitcích byla provedena kapilární zkouška, zkouška porovnání hustot. Dále byl změřen DAS index a stanoveno využití nálitku v závislosti na tvaru a modulu odlitku.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the influence of the shape of the casting on the yield of the feeders. The theoretical part describes the feeders, solidification of metallic materials and the description and defects of aluminium alloys, in particular the material used: DIN 226. The practical part describes the proposal of the experiment, the tests performed and their results. To compare the shape, 4 different geometries of the casting were cast each with feeder P69I. A capillary test, a density comparison test, was performed on the test casts. In addition, the DAS index was measured and the yield of the feeders was determined depending on the shape and module of the casting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnálitkycs
dc.subjectvyužití nálitkůcs
dc.subjecttvary odlitkůcs
dc.subjectDIN 226cs
dc.subjectmodulcs
dc.subjectfeedersen
dc.subjectyield of feedersen
dc.subjectshapes of castingsen
dc.subjectDIN 226en
dc.subjectmoduleen
dc.titleVliv tvaru odlitků na využití nálitkůcs
dc.title.alternativeInfluence of casting shape on the yield of feedersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-24-11:23:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132808en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:11:05en
sync.item.modts2021.11.12 16:15:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBořil, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen)cs
but.defenceStudent Petr Blažek svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce, byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující dotazy: U hodnocení vzdálenosti sekundárních os dendritů uvádíte zkratku DAS, správně má být ale SDAS.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record