Show simple item record

Centre for Prevention, Masaryk Oncology Institute in Brno

dc.contributor.advisorSládeček, Svatoplukcs
dc.contributor.authorLanžhotská, Kláracs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:55:14Z
dc.date.available2021-06-23T06:55:14Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationLANŽHOTSKÁ, K. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other133920cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199730
dc.description.abstractZadáním diplomové práce je návrh budovy Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. V nově vybudovaném komplexu by se mělo nacházet celkové zázemí pro provádění preventivního vyšetření včetně screeningového oddělení, poraden a centra pro protonovou léčbu. Další součástí bude také lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, zázemí personálu, byty pro zaměstnance a pronajímatelné jednotky. Záměrem vzniku nového centra prevence je navýšení kapacity areálu pro provádění prevence, a to jak v rámci komerčního programu, tak v rámci péče o osoby se zvýšeným rizikem výskytu zhoubného nádoru.cs
dc.description.abstractAssignment of diploma thesis is a design of the Prevention center building and expansion of Radiation oncology clinic in Masaryk oncological institution in Brno. The newly build complex should contain aggregate facility for preventive examinations including screening section, advisory centers and center for proton therapy. Another components will also be an inpatient ward, personnel facilites, apartments for employees and rentable units. The purpose of creation of a new prevention center is an increase in capacity for carrying out prevention within commerical programme and also during taking care of people with increased risk of occurence of a malignant tumor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcentrum prevencecs
dc.subjectnemocnicecs
dc.subjectonkologiecs
dc.subjectMasarykův onkologický ústavcs
dc.subjectskeletcs
dc.subjectatriumcs
dc.subjectŽlutý kopeccs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectprevention centeren
dc.subjecthospitalen
dc.subjectoncologyen
dc.subjectMasaryk oncological institutionen
dc.subjectskeleten
dc.subjectatriumen
dc.subjectBrnoen
dc.titleCentrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brněcs
dc.title.alternativeCentre for Prevention, Masaryk Oncology Institute in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-06-22-15:32:27cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid133920en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.23 08:55:14en
sync.item.modts2021.06.23 08:12:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePáterová, Kateřinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Jitka Ressová (předseda) Ing. Miroslav Pospíšil (člen) Volf Petr (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record