Show simple item record

Tractor Shift Mechanism Analysis

dc.contributor.advisorProkop, Alešcs
dc.contributor.authorNetopil, Jancs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:56:43Z
dc.date.available2021-06-23T06:56:43Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationNETOPIL, J. Analýza řadicího mechanizmu traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other131880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199777
dc.description.abstractPráce je zaměřena na řadicí mechanizmy manuálně řazených převodovek traktorů. Poskytuje ucelený přehled všech důležitých konstrukčních uzlů řadicího mechanizmu s rozborem vlivu konstrukce na výslednou velikost síly potřebné k řazení. Hlavním cílem práce je návrh a validace experimentálního zařízení pro měření silových účinků řadicího mechanizmu sériově vyráběného traktoru v reálném provozu. Návrh experimentálního zařízení je podložen studií používané měřicí techniky a obdobných experimentálních zařízení. Finální konstrukce je volena na základě výběru metodou vážených hodnot, zohledňující požadavky na konstrukci. Pro realizaci měření je navržen a sestaven funkční měřicí řetězec. Za účelem vyhodnocení dat z technického experimentu je vytvořen v softwaru MSC Adams View multibody model navrženého experimentálního zařízení, prostřednictvím kterého se z měřených hodnot získají reálné parametry řadicího mechanizmu. Navržené experimentální zařízení přináší možnost kompletní analýzy a následné optimalizace řadicího mechanizmu traktoru.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the shifting mechanisms of manually shifted tractor transmissions. It provides a comprehensive overview of all significant structural nodes of the shift mechanism with an analysis of the influence of the structure on the resulting intensity of a force required for shifting. The main aim of this thesis is the design and validation of experimental equipment for measuring the force effects of the shift mechanism of a mass-produced tractor in actual operation. The design of the experimental equipment is based on a study of the used measuring technique and similar experimental equipment. The final structure is selected based on selection by the method of weighted values, taking into consideration the requirements of the structure. A functional measuring chain is designed and formed for the realization of the measurement. To evaluate the data from the technical experiment, a multibody model of the designed experimental device is created in the MSC Adams View software, through which the real parameters of the shift mechanism are obtained from the measured values. The designed experimental equipment brings the possibility of complete analysis and subsequent optimization of the tractor's shift mechanismen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘadicí mechanizmuscs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjecttraktorcs
dc.subjectřazenícs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectměření silcs
dc.subjectzkušební stavcs
dc.subjectmultibody simulacecs
dc.subjectGear shifting mechanismen
dc.subjecttransmissionen
dc.subjecttractoren
dc.subjectgear shiftingen
dc.subjectshifting forceen
dc.subjectconstruction (design)en
dc.subject3D modelen
dc.subjectforce measurementen
dc.subjecttrial stateen
dc.subjectmultibody simulationen
dc.titleAnalýza řadicího mechanizmu traktorucs
dc.title.alternativeTractor Shift Mechanism Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-22-10:45:30cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid131880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:22:47en
sync.item.modts2021.11.12 20:15:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘehák, Kamilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. Jan Klimeš (člen) Ing. Zdeněk Novosad (člen) Ing. Petr Škara (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Popište postup při měření a následném vyhodnocení výsledků na Vámi navrhnutém zkušebním zařízení. Hodnotenie: Zodpovedané 2) Jaký vliv bude mít rychlost pohybu řadicí páky na měřené silové účinky na zkušebním zařízení? Hodnotenie: Zdpovedané Ďalšie otázky: 1) Ako ste prišiel k maximálnej frekvencií 120 Hz? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Nemôžu byť problém aj násobky tejto hodnoty? Hodnotenie: Zodpovedané 3) O akom napätí ste hovorili pri porovnávaní s medzou klzu? Hodntenie: Zodpovedané 4) Akú mieru bezpečnosti uvažuje Zetor v prípade motorov? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 5) Je vami navrhnutá metóda použitelná aj bez softvéru Adams? Hodnotenie: Zodpovedané 6) Ako bude ovplyvnená prenosová funkcia v pripade vonkajšieho budenia? Hodnotenie: Zodpovedané 7) Sú uvádzané sily uživatelsky prívetivé? Hodnotenie: Zodpovedané 8) Ako je to s presnosťou celého systému? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 9) Čo je to kvantovanie? Hodnotenie: Zodpovedané 10) Aký prevodník ste použili? Hodnotenie: Zodpovedané 11) Dokázali by ste si predstaviť použitie lacnejšieho, menej bitového prevodníku? Hodnotenie: Zodpovedané 12) Rozmýšlal ste nad využitím tenzometrov? Hodnotenie: Zodpovedanécs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record