Show simple item record

Design of three-wheel vehicle

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrsk
dc.contributor.authorMlynár, Adamsk
dc.date.accessioned2021-06-23T06:56:43Z
dc.date.available2021-06-23T06:56:43Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMLYNÁR, A. Konstrukční návrh tříkolového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132187cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199781
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie konštrukčného návrhu trojkolesového vozidla typu Tadpole. Pomocou simulácii dynamiky vozidla v programe MSC Adams Car 2019 skúma vhodnosť použitia lichobežníkovej nápravy s rôznymi výškami stredu klopenia a vplyv pozdĺžnej polohy ťažiska vozidla na jazdné vlastnosti a limity. Zvolená koncepcia trojkolesového vozidla je konštrukčne vyriešená v programe Solidworks 2016 a pevnostne skontrolovaná v MKP programe Ansys Workbench 2019.sk
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to create structural design of reverse trike vehicle. With use of vehicle dynamics simulations in software MSC Adams Car 2019 is examining suitability of double wishbone suspension with different roll centre heights and effect of longitudinal position of Centre of mass on ride properties and limits. Selected concept of reverse trike vehicle is structurally designed using Solidworks 2016 and stress is inspected with FEM software Ansys Workbench 2019.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttrojkolesové vozidlosk
dc.subjectgradient nedotáčavostisk
dc.subjectlichobežníkové zavesenie koliessk
dc.subjectpozdĺžna poloha ťažiskask
dc.subjectstred klopenia nápravysk
dc.subjectreverse trike vehicleen
dc.subjectundersteer gradienten
dc.subjectdouble wishbone suspensionen
dc.subjectlongitudinal position of center of massen
dc.subjectroll centeren
dc.titleKonstrukční návrh tříkolového vozidlask
dc.title.alternativeDesign of three-wheel vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-22-11:32:58cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132187en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:23:44en
sync.item.modts2021.11.12 19:34:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Jaké modely pneumatik byly použity pro multibody simulace? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jak si vysvětlujete, že i ve variantách s výrazným klopením (nízká výšková poloha roll center) vozidlo dosahuje vyšších příčných zrychlení při jízdě v zatáččce? Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Jedná se o automobilovu pneumatiku? Uvažoval jste o použití motocyklové pneumatiky? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Byly simulace prováděny se dvěma osobami ve vozidle? Jak by se mohly výsledky změnit, pokud by ve vozidle byl pouze řidič? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Jak se řeší u tříkolového vozidla brzdové okruhy? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jaké výhody a nevýhody přináší pohon přední a zadní nápravy? Hodnocení: Zodpovězeno 5) U výpočtů těhlice byl získán součinitel bezpečnosti 1,04. Myslíte, že je tato hodnota dostatečná? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Z jakého důvodu jste vybral daný rozměr trubek? Hodnocení: Zodpovězeno 7) Můžete popsat montážní postup náboje na obrázku v prezentaci? Hodnocení: Zodpovězeno 8) Jak si vysvětlujete zlom u křivky v grafu v prezentaci? Jakými parametry jste měnil výšku středu klopení? Hodnocení: Zodpovězeno 9) Jaký motor jste použil a jaká by byla jeho hmotnost? Jak je toto vozidlo bezpečné? Hodnocení: Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record