Show simple item record

Design of Electric Light Van

dc.contributor.advisorKřenek, Ladislavcs
dc.contributor.authorPaš, Antoníncs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:56:44Z
dc.date.available2021-06-23T06:56:44Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPAŠ, A. Design lehkého dodávkového elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199792
dc.description.abstractTato práce řeší design lehkého užitkového vozu kategorie N1. Kromě návrhu vizuálu je cílem najít smysluplné využití tohoto typu elektrického vozu, a přizpůsobit design potřebám uživatele či možnostem nových technologií. Bylo navrhnuto použití lehkého dodávkového elektromobilu jako vozidla pro koncové doručování (last mile delivery) a následný návrhový proces bere tento záměr v potaz. Aspekty vedoucí k určujícím rozhodnutím jsou v práci taktéž popsány. Finální návrh vyniká originálním tvarováním, přičemž možnosti barevného a grafického řešení jej činí lehce rozlišitelným mezi ostatními vozy. Výsledkem je taktéž návrh několika změn v ergonomii vozidla, které jsou zaměřeny na komfort řidiče a celkové přizpůsobení vozu zvolenému účelu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with light utility vehicle design (class N1). Apart from designing vehicle’s appearance, other goals such as finding suitable usage of this electric vehicle type or adapting design to user’s needs and new technologies available were set. Usage of light e-van as a last mile delivery vehicle is proposed and following design process takes this purpose into account. Reasoning behind determining decisions is also given in this thesis. Final design stands out with original shaping, while possibilities of colour and graphics make it easily distinguishable among other vehicles. Design also suggests multiple changes in ergonomics of the vehicle, focused mainly on driver’s comfort and overall adaptation to selected vehicle’s use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDodávkový vůzcs
dc.subjectlehké užitkové vozidlocs
dc.subjectkoncové doručovánícs
dc.subjectelektromobilcs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectVanen
dc.subjectlight utility vehicleen
dc.subjectlast mile deliveryen
dc.subjectelectric vehicleen
dc.subjectdesignen
dc.titleDesign lehkého dodávkového elektromobilucs
dc.title.alternativeDesign of Electric Light Vanen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-22-16:42:02cs
thesis.disciplinePrůmyslový design ve strojírenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:22:47en
sync.item.modts2021.11.12 15:26:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSurman, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen) Ing. David John (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. 1. doc. Surman- Posunutím A sloupků se změní výhled, jaké budou zorné poměry? zodpovězeno 2. doc. Surman- Volně ložené přepravované předměty v kabině řidiče by mohly být nebezpečné při nehodě vozu, počítal jste s tím, že by to mohlo být bezpečnostním rizikem pro řidiče? zodpovězeno 3. doc. Surman- Vytváří posuvné dveře při otevření dopředu dostatečný prostor pro nástup a výstup řidiče? částečně zodpovězeno 4. doc. Surman- V čem spatřujete hlavní překážky bránící masivnějšímu rozšíření elektromobility? zodpovězeno 5. doc. Surman- Kdy, pokud vůbec, začne elektromobilita v oblasti dopravy dominovat? zodpovězeno 6. doc. Surman- Jakým typům dopravních prostředků se elektromobilita pravděpodobně vyhne? zodpovězeno Otázky členů komise: 7. doc. Jelenčík- Bude se na dveřích otevírat okno? Umožní to geometrie dveří? částečně zodpovězeno 8. doc. Jelenčík- Výhled přes sloupky měl být vypočítán dle normy. nezodpovězeno 9. prof. Hartl- Proč nemá vůz litá kola? zodpovězeno 10. prof. Hartl- Je vhodné použití kamer namísto zpětných zrcátek? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record