Show simple item record

Proposal to Extend the Investment Portfolio of the Hedge Fund

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorZapula, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:53:44Z
dc.date.available2021-06-24T06:53:44Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationZAPULA, P. Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133064cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199826
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů dle požadavků managementu. V teoretické části jsou uvedeny vybraná právní a teoretická východiska fungovaní fondu kvalifikovaných investorů v České republice. Nejdříve je definován statut fondu a jsou nadefinovány požadavky managementu fondu. Je provedena finanční analýza vybraných společností. Výsledky jsou dále srovnávány a vyhodnoceny na základě předem daných kritérií. Za pomoci bankrotního modelu jsou vyřazeny příliš rizikové společnosti. Na základě analyzovaných výsledků je vypracováno doporučení na rozšíření portfolia fondu kvalifikovaných investorů.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on the development of a proposal to expand the investment portfolio of hedge fund according to the requirements of management. The theoretical part presents selected legal and theoretical basis for the operation of a hedge fund in the Czech Republic. First, the fund's properties are defined, and the fund's management requirements are defined. A financial analysis of selected companies is performed. The results are further compared and evaluated based on predetermined criteria. With the help of the bankruptcy model, too risky companies are eliminated. Based on the analysed results, a recommendation is made to expand the hedge fund's portfolio.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectakciecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfond kvalifikovaných investorůcs
dc.subjectinvestmentsen
dc.subjectsharesen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthedge funden
dc.titleNávrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorůcs
dc.title.alternativeProposal to Extend the Investment Portfolio of the Hedge Funden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:40cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133064en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:02:54en
sync.item.modts2021.11.12 09:27:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBrauner, Romancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Jak jste stanovil váhy jednotlivých ukazatelů v rámci hodnocení? - odpovězeno Jaká je celková škála z které jste vycházel a z toho vyplvající minimální a maximální dosažitelné hodnoty? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record