Show simple item record

Economic Aspects of Innovation in a Company

dc.contributor.advisorBočková, Ninacs
dc.contributor.authorJanošková, Simonacs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:53:45Z
dc.date.available2021-06-24T06:53:45Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationJANOŠKOVÁ, S. Ekonomické aspekty inovace v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133623cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199840
dc.description.abstractBakalářská práce na téma „Ekonomické aspekty inovace v podniku“ zkoumá strategickou inovaci ve společnosti, která se před zavedení inovace zabývala především IT službami. V práci jsou analyzovány ekonomické aspekty strategické inovace ve sledovaném podniku a popsány přínosy inovace. Je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí a dopad inovace je zhodnocen za pomoci vybraných ukazatelů.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis on the topic of "Economic Aspects of Innovation in a Company" researches strategic innovation in a company that dealt mainly with IT services before launch of the innovation. The work analyzes economic aspects of a strategic innovation in the monitored company and describes benefits of the innovation. An internal and external analysis of the environment is made and the impact of the innovation is evaluated using selected performance indicators.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectstrategická inovacecs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectbezpečnostní službycs
dc.subjectinnovationen
dc.subjectstrategic innovationen
dc.subjectfinancial performance indicatorsen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectcyber security servicesen
dc.titleEkonomické aspekty inovace v podnikucs
dc.title.alternativeEconomic Aspects of Innovation in a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:33cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133623en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:04:26en
sync.item.modts2021.11.12 10:41:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFojtů, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Rejnuš: Mají tato opatření i benefity do budoucna nebo jen jednorázově? - odpovězeno Jak se projevila situace koronaviru u dané firmy? - odpovězeno Ing. Fojtů: V jaké oblasti firmy vnímáte možný nejvyšší dopad dle navržených inovací? - odpovězeno doc. Bartes: Na straně 17 máte převzaté grafické znázornění inovací. Dle tohoto obrázku jsou inovace procesu nejméně důležité, souhlasíte s tímto tvrzerním? - odpovězeno Ing. Milichovský: Proč jste SWOT analýzu uvedla před finančním zhodnocením podniku? - odpovězeno Vysvětlete, proč většina ekologických faktorů nedopadá na uvedenou firmu dle uvedených informací ve Vaší bakalářské práci? - odpovězeno Čím je dána vyjednávající síla zákazníků? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record