Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorKaštanová, Michaelacs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:53:46Z
dc.date.available2021-06-24T06:53:46Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKAŠTANOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199846
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti AGADOS, spol. s r. o., v letech 2015 až 2019. Teoretická část interpretuje pojmy a ukazatele potřebné pro zpracování finanční analýzy. V analytické části je na základě předešlé teorie provedena finanční analýza, dle které jsou navržena doporučení a návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the financial analysis of the company AGADOS, spol. s r. o., in the period from 2015 to 2019. The theoretical part interprets the concepts and indicators that are needed for financial analysis. In the analytical part, there is a financial analysis performed, which is based on the previous theory. According to the financial analysis, the recommendations and suggestions for improving the financial situation of the company are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:33cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:05:35en
sync.item.modts2021.11.12 16:32:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOstrý, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Jakým způsobem jste využila výsledky analýzy SLEPTE, Porterova modelu a 7S a které výsledky jste využila ve svém návrhu? - odpovězeno Proč jste zmíněné analýzy zahrnula do své práce? - odpovězeno prof. Rejnuš: Co je tedy závěrečným návrhem celé práce? - odpovězeno Jak získáte a využijete finanční prostředky? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record