Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorKučerová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:53:46Z
dc.date.available2021-06-24T06:53:46Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKUČEROVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133881cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199853
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., v období 2015-2019. Teoretická část vysvětluje ekonomické ukazatele, jejich vzorce a postupy, které jsou zapotřebí k sestavení finanční analýzy. V analytické části jsou použity metody, které aplikují poznatky z předešlé části. V poslední části práce jsou předloženy návrhy a opatření ke zlepšení stavu analyzované společnosti.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is focused on Krnovske opravny a strojirny s.r.o. company´s financial situation from the year 2015 to 2019. The theoretical part explains some ecomic indicators, formulas, and methods needed for financial analysis. In the analytical part, the methods that apply findings from previous part are described. The last part of the thesis deals with suggestions and adjustments to improve current situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthodnocení finanční situacecs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectfaktoringcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectevaluation of the financial situationen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectdiferential indicatorsen
dc.subjectfactoringen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:35cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133881en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:04:27en
sync.item.modts2021.11.12 10:30:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeProcházková, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Poláček: Který z vašich návrhů je nejvhodnější a proč? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record