Now showing items 4-8 of 8

 • Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví 

  Martinovičová, Dana; Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Manažerská odpovědnost je přímo spojena s výkonem jednotlivých manažerských funkcí. Mezi nejzávažnější rizika při řízení podnikatelských subjektů patří z právního pohledu osobní odpovědnost vrcholových manažerů. Jedním z ...
 • Maple jako nástroj pro podporu kvantifikace užitečnosti v ekonomii 

  Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Metody kvantitativních disciplín s vývojem informačních a komunikačních technologií dnes pronikají i do řešení ekonomických problematik kvalitativního charakteru, k nimž patří i užitečnost. Popis modelu užitečnosti musí ...
 • Marketingový význam body image 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Představy o těle (body image) významně podmiňují chování spotřebitele. Pro marketingové reflexe jsou podstatné jejich psychologické, kulturní a sociální relace. Představují intenzivní vstupy do průběhu kupních rozhodovacích ...
 • Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře ...
 • Vybrané aspekty riadenia ponuky v slovenských priemyselných podnikov 

  Kita, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article represents the results of empiricla study realised in Slovak industry companies. The aim is to explain the approaches of companies with different size to an offer in view of the fact that the groups of companies ...