Now showing items 7-8 of 8

  • Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO 

    Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře ...
  • Vybrané aspekty riadenia ponuky v slovenských priemyselných podnikov 

    Kita, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    The article represents the results of empiricla study realised in Slovak industry companies. The aim is to explain the approaches of companies with different size to an offer in view of the fact that the groups of companies ...